Metelių ir Seinų bendruomenių baigiamasis susitikimas

2018 metais Vysk. Antano Baranausko fondas ir Metelių kaimo bendruomenė „Tarp Dusios ir Metelio“ drauge vykdė projektą „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“ (Nr. LT-PL-25-136) pagal programą Interreg V-A Lietuva–Polska, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo.

Įvyko nemažai kartu suplanuotų abiejų bendruomenių veiklų ir susitikimų. Rezultatai pristatyti spalio 26 d. Seinuose atvykus Metelių bendruomenės atstovams, o paskutinis susitikimas ir rezultatų paskelbimas Meteliuose vyko lapkričio 18 d. dalyvaujant ir seiniškiams. Abiejų renginių metu galima buvo prisiminti visas veiklas, skatinusias sveiką ir aktyvų senėjimą, tradicinių ir vietos amatų išsaugojimą bei populiarinimą, naujų kultūrinių ir socialinių ryšių kūrimą ne tik tarp kaimiškų vietovių gyventojų, bet ir nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai dirba savo bendruomenių labui.

meteliai3

Projekto dalyviai balandžio mėnesį dalyvavo dviejų dienų amatų stovykloje Seinuose, kurioje susipažino su vilnos vėlimo būdais, išbandė savo jėgas medžio drožyboje, gamino vaško žvakes, susipažino su staliaus amatu. Didelio susidomėjimo susilaukė birželį suorganizuoti sodų architektūros mokymai Seinuose. Gražius keramikos gaminius dalyviai pasidarė molio dirbtuvėse Rudaminos tradicinių amatų centre. Buvo taip pat proga sužinoti, kaip auginamos levandos ir gaminami eteriniai aliejai. Vyko smagūs ir draugiški abiejų šalių bendruomenių susitikimai Meteliuose, kurių metu sukomės ant ledo ritulio Metelio ežere (vasario mėn.), su šiaurietiško ėjimo lazdomis lankėme Metelių regioninį parką, prisiminėme žvejų amatą ir pažinome žuvų rūkymo paslaptis. Abiejų šalių dalyviai savo jėgas išbandė dviračių ir baidarių žygiuose.

meleliai2

Papildomai Seinuose vyko muzikos ir teatro užsiėmimai. Teatro grupė paruošė spektaklį pagal V. Krėvės apysaką „Raganius“. Susibūrė naujas lietuviškas ansamblis „Galadusys“, o bažnytinis choras įrašė ir išleido CD albumą „Maldos už mirusius pagal Seinų krašto tradiciją“. Metelių bendruomenė paruošė spektaklį pagal liaudies pasakojimą „O pas mus kaimi“. Būtent šios veiklos ir šie rezultatai buvo pristatyti abiejų baigiamųjų renginių metu. Visa tai labai suartino abi bendruomenes. Užsimezgė naujos pažintys ir draugystės.

metel1

Naudojantis vieni kitų patirtimi ir kartu dirbant pavyko pasiekti projekto tikslą – sumažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį bei pagerinti kaimiškų Seinų ir Metelių apylinkių gyventojų gyvenimo kokybę. Kita, kas labai svarbu – sustiprinti NVO ryšius su savo bendruomene.

Partneriai dėkojo aktyviems darbuotojams, organizacijų nariams, projekto dalyviams, talkininkams už nuoširdų ir sėkmingą bendradarbiavimą ruošiant ir įgyvendinant projektą. Prasitarė, kad turi planų bendroms veikloms ir ateityje. Tai gražu ir reikalinga. Dėkojame. Belieka palinkėti sėkmės.

Genutė Pakutkienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.