Mėgėjų teatrų popietė Seinuose

Lapkričio 26 d. (sekmadienį) nuo 14.30 val. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Mėgėjų teatrų popietė ir Seinų mėgėjų teatro, pasivadinusio „Kultuve“, 20-mečio minėjimas.

Etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatras „Sodžius“ suvaidino Jadvygos Vailionienės sukurtą tragikomediją „Akmeninė širdis“ (rež. Aldona Surdokienė). Scenoje išvydome Šimo ir Pranės sūnų Joną. Jis norėjo vesti Rimutę, bet motina prieštaravo, nes pastaroji neturėjo turto, o tėvui nepatiko ir Rimutės motina. Paaiškėjo, kad ir Šimas jaunystėje nebuvo šventas, kad turi nesantuokinį sūnų, lindo pro langą į kamarą pas Pranę. Neatlaikęs Pranės, Jono ir „cakavų“ kaimynių priekaištų, jis nusprendė nusižudyti. Pabaigoje jo sūnus Jonelis susirado tėvo pirmą nesantuokinį sūnų (savo brolį) ir visus sutaikė.

kelt1

Seinų mėgėjų teatras „Kultuvė“ parodė Rasos Pakutkaitės komediją „Daktaras Pilypas“ (rež. Eugenija Pakutkienė) apie netipiškas pacientes ir jauną, nepatyrusį daktarą. Alytaus r. sav. kultūros centro Miroslavo skyriaus mėgėjų teatras „Kaukas“ suvaidino K. Vijūno komediją „Bobutės susipyko“ (rež. Irena Norkūnienė). Ypač sužavėjo trečio veiksmo aktorė – reikli, griežta kalėjimo prižiūrėtoja, kuri išmankštino ne vien kalines, bet ir žiūrovus.

Suvalkų „Sūduvis“ sudomino dzūkiškais monologais, choras „Ančia“ – gražiomis dainomis (vad. Vytautas Batvinskas). Tautkaičių klojimo teatro draugija „Gegnė“ (su žaviu jaunimu) suvaidino Vitos Vorienės komediją „Cirkas be pinigų“ (rež. Ona Miliauskienė) apie žmogaus naivumą, patiklumą ir norą gyventi geriau.

Seinų III a. universiteto Punsko filialo teatro mėgėjų grupė parodė K. Vijūno komediją „Bobutės susipyko“ (rež. Rūta Burdinaitė). Čia kaimo moterėlė apkalbomis supykdo dvi kaimynes. Jos atsiranda teisme, o vėliau kalėjime. Ten supranta savo klaidas ir susitaiko.

Po kiekvieno vaidinimo arba sakytas monologas (Juozas Vaznelis, J. Nevulis, Birutė Roglienė, Vitas Lastauskas), arba grojo ir dainavo suvalkiečiai su vadovu V. Batvinsku (ar Onutė ir Vitas Lastauskai). Taip pat galima buvo vaišintis kava, arbata, sumuštiniais, pasižiūrėti nuotraukų parodą. Po vaidinimų bendrauta prie švediško stalo. Renginio rėmėja – Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija. Dėkojame.

Ačiū už dalyvavimą visiems kolektyvams bei paskiriems atlikėjams. Ačiū gerbiamam Algirdui Nevuliui už pasisakymą apie seniau kaimuose vykusius vaidinimus, apie sunkumus, džiaugsmus, kliūtis, režisuojant nuo 1964 m. Vidugiriuose, Seinuose, dirbant LVKD ir talkinant patarimais kitiems kaimams. Dėkojame LR konsulato Seinuose vadovui Vaclavui Stankevičiui, Seinų valsčiaus viršaičiui Dariui Lastauskui, kolektyvų ir „Lietuvių namų“ vadovams už nuoširdžius sveikinimus „Kultuvės“ 20-mečio proga.

Dėkingi „Kultuvės“ dalyviai

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotr.

vienas komentaras Mėgėjų teatrų popietė Seinuose;

  1. Punsko LKN sako:

    O Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro grupė labai apgailestauja, kad net nebuvo pakviesta į šį renginį, į „Kultuvės“ krikštynas… kad eilinį kartą nebuvo paskviesta į Seinuose vyksiančią teatro šventę…