Marijos radijo sveikinimas

punskas.pl

 

vienas komentaras Marijos radijo sveikinimas;

  1. Suvalkų miesto žmogus sako:

    Ačiū už linkėjimus. Skaudu, kad Gerb. R. Zimkuvienė kreipėsi ne į lietuvius, o pasveikino „…Punsko ir Seinų krašto žmonės“ (I dalis), o kur Suvalkai?. Lenkijoje toks pasisakymas yra užgaulingas, todėl niekas taip nedaro. Turbūt tos Ponios manymu čia lietuvių nėra! Panašiai manė „Voruta“ nr. 13 (803) kur straipsnyje „Kelionė po Palenkę: istorinis kelias turistiniais maršrutais“ tarp kita ko rašyta „…Palenkė … dabar sulenkėjusių lietuvių kraštas…“.