Šv. Mišių transliacija iš Punsko

 Lapkričio 26 dieną 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas.

Marijos radijo komanda dalyvavo taip pat šv. Mišiose Vidugiriuose bei Seinuose. Prieš ir po šv. Mišių buvo renkamos radijui aukos.

sb, punskas.pl 

Komentavimas negalimas.