LR signatarai susirūpino Lenkijos lietuvių švietimu

Vasario 25 dieną Seinų ir Punsko krašte viešėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai prof. Romualdas Ozolas, prof. Bronius Genzelis, Birutė Valionytė bei politologas, Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas Alvydas Medalinskas. Jie aplankė Seinų „Žiburio“, Vidugirių, Navinykų ir Punsko mokyklas, domėjosi Lenkijos lietuvių švietimo padėtimi. Punske svečiai susitiko su Punsko savivaldybės, mokyklų ir lietuvių organizacijų atstovais.

(sb), punskas.pl

 

vienas komentaras LR signatarai susirūpino Lenkijos lietuvių švietimu;