LR Seimo Kultūros komiteto nariai lankėsi Punsko ir Seinų krašte

2017 m. spalio 5 d. Seinų ir Punsko krašte lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto nariai bei Lietuvos parlamentarai, kuriems vadovavo Komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Prie buvusios sienos perėjimo punkto Lazdijai–Aradnykai svečius pasitiko ir vizito metu juos lydėjo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič bei konsulato sekretorius Petras Maksimavičius. Lietuvos delegacija apsilankė Berznyko kapinėse, kur prie Lietuvos savanorių kapų padėjo gėlių. Vėliau svečiai atvyko į Seinus, padėjo gėlių prie vysk. Antano Baranausko paminklo bei palaidojimo vietos, aplankė patalpas, skirtas Lituanistinei menei, susitiko su Seinų parapijos klebonu Zbignevu Bzdaku (Zbigniew Bzdak).

Po to Lietuvos delegacija Seinų „Lietuvių namuose“ susitiko su šios įstaigos vadovais, apsilankė Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje. Atvykę į Punską svečiai Punsko lietuvių kultūros namuose susitiko su šio krašto kultūros ir švietimo įstaigų vadovais, apsilankė muziejuje „Senoji klebonija“, susitiko su Punsko viršaičiu Vytautu Liškausku.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.