LR Seimo ir PLB komisija

 Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (toliau – Komisija) – nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Seimas

 Komisijos nariai – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai:

 1) Rimvydas BALTADUONIS – Komisijos pirmininkas

2) Henrikas ANTANAITIS – Komisijos pirmininko pavaduotojas

3) Kęstutis EIDUKONIS

4) Gediminas KAROBLIS

5) Jolanta NAGLĖ

6) Edmundas PUTRIMAS

7) Aidis STASKEVIČIUS

8) Antanas ŠILEIKA

9) Laura VIDŽIŪNAITĖ

10) Rytis VIRBALIS

 Komisijos PLB narių pavaduotojai:

1) Henriko Antanaičio

– Eglė Garrick;

2) Rimvydo Baltaduonio

– Vytas Maciūnas;

3) Kęstučio Eidukonio

– Jonas Prunskis;

4) Gedimino Karoblio

– Dalia Asanavičiūtė;

5) Jolantos Naglės

– Antanas Meška;

6) Edmundo Putrimo

– Juan Ignacio Fourment Kalvelis;

7) Aidžio Staskevičiaus

– Tomas Marcinkevičius;

8) Antano Šileikos

– Joana Kuras;

9) Lauros Vidžiūnaitės

– Austėja Sruoga;

10) Ryčio Virbalio

– Linas Tarasonis.

 Komisijai skirtas LR Seimo puslapis: ttp://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16209&p_k=1

 

Komentavimas negalimas.