LLKS deklaracijos pasirašymo metinės

2018 m. vasario 16 d. sukako 69 metai, kai Minaičių kaimo bunkeryje buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Joje skelbiama, kad Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimui. Nepriklausomoje Lietuvoje bus garantuojamos lygios teisės visiems jos piliečiams ir užtikrinama socialinė globa. Komunistų partija laikoma neteisine. Deklaracijos signatarai kreipiasi į demokratinį Vakarų pasaulį, prašydami pagalbos ir paramos.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją pasirašė: LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas bei Tarybos nariai – Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronislovas Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila.

 Lietuvos_Laisvės_Kovos_Sąjūdžio_Tarybos_Deklaracija

1999 m. sausio 12 d., minint 50-ąsias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo metines, Lietuvos Respublikos Seimas pripažino Deklaraciją kaip Lietuvos valstybės teisės aktą. 2010 m. Laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją pasirašiusiems aštuoniems partizanams buvo suteiktas signatarų statusas. Tais pačiais metais Minaičių kaime buvo iškilmingai atidengtas paminklas Deklaracijai ir jos signatarams atminti. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla. Atstatytoje klėtyje buvo atkurtas bunkeris ir įrengta ekspozicija.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.