LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

            Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius praeitų metų veiklą aptarė 2018 m. sausio 21 d. per ataskaitinį susirinkimą. Pradžioje skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė perdavė Danutei Judickienei Aldonos Vaicekauskienės parengtą fotoalbumą Eksponatai prabyla. Punsko muziejus ,,Senoji klebonija“. Ši knyga tai padėka už muziejui perduotus eksponatus. Onutė Virbylienė trumpai papasakojo apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos darbų reprodukcijų ir nuotraukų parodos atidarymą, vykusį 2018 m. sausio 19 d. Liudviko Zamenhofo kultūros centre Balstogėje, Varšuvos g. 19, parodė nupirktą varpą, kuris bus pakabintas prie skulptūros Punsko senosiose kapinėse 100-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės metinių minėjimo proga, perskaitė 2017 m. skyriaus veiklos ataskaitą. Baigdama ji padėkojo bendradarbiams už darbą. Vėliau vyko trumpa diskusija.

            ,,Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas trumpai apžvelgė leidinio reikalus. Priminė, kad suvalkiečiai šiemet planuoja pastatyti Suvalkų kapinėse Bakalaževska g. paminklą sušaudytam 1863 m. sukilimo dalyviui kun. Jurgiui Dailidei.

            Teresė Uzdilaitė kalbėjo apie sielovados reikalus Suvalkuose.

suvalku

Dalis susirinkimo dalyvių. Iš kairės: Lenkijos lietuvių draugijos pirmininko pavaduotoja Irena Gasperavičiūtė, Teresė Uzdilaitė, Julija Čėplienė, Elena Jurkūnienė. Kosto Leončiko nuotr.           

Skyriaus iždininkas Kostas Leončikas pristatė išlaidų ir aukų suvestinę. Atkreipė dėmesį, kad labai išaugo patalpų išlaikymas palyginus su 2012-2014 m. Padidėjo mokestis už nuomą ir kt. Už nekilnojamąjį turtą mokestis padidėjo per 3 kartus. Daug reikia mokėti už šilumą ir elektros energiją, nors skyrius nedaug sunaudoja.

            LLD pirmininko pavaduotoja Irena Gasperavičiūtė perdavė pirmininko Algirdo Vaicekausko linkėjimus. Pagyrė suvalkiečius už aktyvią veiklą. Kalbėjo apie sumanymą Suvalkuose kurti lietuvių kultūros ir švietimo centrą.

            Buvo nusiskundimų, kad Suvalkuose negirdėti Vilniaus radijo.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 

 

 

Komentavimas negalimas.