Pokalbis su Lietuvos Marijos radijo direktoriumi

Lapkričio 26 d. 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas. Lietuvos Marijos radijo direktorių kun. Povilą Narijauską kalbina Sigitas Birgelis.

sb, punskas.pl 

Komentavimas negalimas.