Lietuvoje mažėja vaikų

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje mažėja vaikų. 2001 m. pradžioje jie sudarė 24,4 proc. visų gyventojų, o 2014 m. pradžioje tik 18,1 proc. Europos Sąjungos valstybėse narėse vaikai iki 18 metų sudarė 19,8 proc. visų gyventojų. Didžiausią dalį vaikai sudarė Airijoje (26,5 proc.), Prancūzijoje (23,5 proc.), Danijoje (22 proc.), mažiausią – Vokietijoje (16,7 proc.), Bulgarijoje (17,1 proc.), Italijoje (17,8 proc.).

vaikai2013 m. Lietuvoje gimė 29,9 tūkst. kūdikių – 1,9 proc. mažiau negu 2012 m. Pirmagimiai sudarė beveik pusę (48,2 proc.) visų gimusiųjų, antragimiai – trečdalį (36,9 proc.), trečiais vaikais šeimoje gimusieji sudarė kiek daugiau nei dešimtadalį (10,5 proc.). 2013 m. Lietuvoje gimė 353 dvynukų poros, 7 šeimos susilaukė trynukų ir viena – ketvertuko.

Gimusioms mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Austėjos, Emilijos, Gabijos, Kamilės vardai, o berniukams – Mato, Luko, Nojaus ir Dominyko. 2013–2014 mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 4 proc. mažiau mokinių nei 2012–2013 mokslo metais.

Mažėja vaikams skirtų vasaros stovyklų. 2013 m. buvo 733 stovyklos, kuriose poilsiavo 31,3 tūkst. vaikų. Prieš penkerius metus stovyklų skaičius viršijo tūkstantį, o 2007 m. jų buvo beveik 3 tūkst.

Mažėja vaikų, augančių globos įstaigose. 2013 m. jose jų gyveno 4,4 tūkst. Prieš dešimtmetį šis skaičius buvo 6 tūkst. Praėjusiais metais Lietuvos piliečiai įvaikino 107 vaikus (5 mažiau nei 2012 m.), užsienio piliečiai – 80.

Padidėjo smurto prieš vaikus atvejų. 2013 m. buvo gauti 1 454 pranešimai apie smurtą. Tai dešimtadaliu daugiau nei 2012 m.

punskas.pl

Komentavimas negalimas.