„Lietuviška menė“ Seinuose

Praėjusių metų gruodžio 21 d. kalėdinio susitikimo Seinų parapijos namuose metu buvo pasirašyta sutartis dėl „Lietuviškos menės“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimo. Apie ją pasakoja LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.