Lenkų skansenas Lietuvoje

„Tiesa apie Vilnijos lenkus nebūtinai mums maloni. Tačiau geriau nemitologizuokime patriotinio pasipriešinimo prieš lietuvių priespaudą.“

„Nemesim žemės, iš kur esame kilę“, – per garsiakalbius skamba fonas, bet protestuojančių lenkų minia, susirinkusi prie Vilniaus valdžios būstinės, nedainuoja. Plakatą su užrašu „Sakome NE mūsų vaikų nutautinimui“ laiko patys vaikai. Aš tokiomis demonstracijomis kažkodėl netikiu.

Kažkada jau čia tokias mačiau. Į Vilnių pradėjau važinėti prieš 20 metų, kai lietuviai kovojo su sovietais. Sovietų tankai važiavo tiesiai ant žmonių, plikomis rankomis bandančių sustabdyti komandosus, atakuojančius televiziją, kuri iki paskutinių minučių transliavo laisvos Lietuvos laidas. Lietuvos Seime, kuris paskelbė valstybės nepriklausomybę, kunigas laimino gynėjus prieš tikėtiną puolimą. Seimo nariai miegojo ant grindų, iš Varšuvos atvykęs Jacek Kuroń mokė, kaip gyventi pogrindyje (mokė lenkiškai, nes lietuvių inteligentija prie sovietų skaitė lenkiškus laikraščius ir žiūrėjo lenkiškus filmus), aš pasauliui siunčiau korespondenciją nuo kažkokio kabineto staliuko, kur dar veikė telefonas.

Kai parlamento gynėjai kasė aplink jį gynybos griovius, gretimoje aikštėje kasdien vykdavo demonstracijos plevėsuojant raudonoms vėliavoms su kūju ir pjautuvu, o iš garsiakalbių buvo girdėti skambant „Internacionalą“. Rusiškai, bet kai pradėjau kalbėtis su tais žmonėmis, pasirodė, kad visi kalba lenkiškai. Lenkus iš kolūkių kažkas suvarydavo su sovietinėmis vėliavomis. Dauguma lenkų Seimo narių balsavo prieš Lietuvos nepriklausomybę, o Šalčininkų rajone, kur gyvena daugiausia lenkų, buvo vykdomas šaukimas į sovietų armiją ir referendume balsuota už prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Bet lietuviai laimėjo, iškovojo nepriklausomybę.

Etninė statistika

Rotušės aikštėje jaunas lietuvis su veltinėmis kasytėmis ant servetėlės piešia man ratuką aplink Vilnių ir gražiai lenkiškai sako: „Čia nėra Lenkija“. Nueina stumdamas vežimėlį su sūneliu, kurį pagimdė jam mergina iš Didžiosios Lenkijos. Jis žino, kad Pilsudskis atėmė iš jaunos Lietuvos sostinę, o jo kariuomenė, kuri užpuolė Vilnių, buvo sudaryta iš Vilnijos lenkų ir baltarusių.

Taip, taip, tuoj prasidės procentai. Tai, kad tada Vilniuje lietuvių buvo 2 proc., daugiau kaip 50 proc. lenkų, 45 proc. žydų, kuriuos mielai priskaičiuojame prie savų, ir taip išeina lenkiškas Vilnius.

Atsimenu, kaip Jugoslavijoje karo metu kiekvienas pokalbis prasidėdavo nuo procentų: tiek serbų, tiek kroatų, tiek musulmonų. Kiekvienas, žinoma, turėjo savas statistikas, kurios moksliškai pateisindavo etninius valymus. Procentai ir žiūrėjimas, kas yra kelnėse, visados baigiasi tuo pačiu. O kiek procentų lenkų prieš karą gyveno Vroclave ir Ščecine? Kiek stačiatikių cerkvių išnyko rytuose?

Šiandien 2,5 mln. gyventojų Lietuvoje (milijonas greitesniųjų emigravo į užsienius) 300 tūkst. lenkų gyvena aplink sostinę ir pačiame Vilniuje.

Čia nebelikę prieškarinio elito: miestiečių, inteligentijos, dvarų ir senamiesčio namų savininkų. Žydus daugiausia išžudė vokiečiai bei su jais kolaboravę lietuviai, lenkus sovietai ištrėmė į Sibirą, kas išgyveno, vėliau atsirado kažkur apie Gdanską. Liko valstiečiai kolūkiuose, taksi vairuotojai, rūbininkai. Sovietai leido jiems steigti savo mokyklas, vėliau lietuviai stebėjo, kaip iš Lenkijos plaukė ten pinigai, atvykdavo kunigai.

Šalčininkų lankymas

2011 metų birželį Vilniaus rajono savivaldybė (lenkai) Jėzų paskelbė savo karaliumi. Atrodo, vietos valdžios įstaigoje kabo Jėzaus paveikslas su užrašu: „Atidavėme valdžią į Dievo rankas“. Nuvažiavau į Šalčininkus pasižiūrėti, ar tai ne pokštas. Tačiau šeštadienį viskas buvo uždaryta.

Adomo Mickevičiaus paminklas Šalčininkuose

Miestelyje, labai panašiame į Baltarusijos miestelius, tik nedidelis Adomo Mickevičiaus paminklas liudijo, kad čia Lietuvos lenkų sostinė. Prie pagrindinio kelio du dideli prekybos centrai, o juose jokių lenkiškų prekių, nei vieno lenkiško laikraščio. Pardavėja šypsosi tarsi atsiprašydama, kai ją kalbinu lenkiškai, o ji atsako rusiškai. Taip, kaip ir žmonės gatvėse, kai paklausiu, kur rasti kokią nors kavinę. Nuo lietaus pasislepiu kultūros namuose, kur be plakatų apie menininkės nuo Gdansko apmokymus, yra dar du ponai su taip žemai nusvirusiomis galvomis, kad padavėja nenori jų aptarnauti. Aišku, atsako rusiškai.

Nepasisekė man pamatyti jokio šokių ar dainų ansamblio pasirodymo – Lietuvos lenkų eksportuojamo produkto. Gal ir negaila. Beje, folkloro tyrinėtojas iš Varšuvos universiteto man paaiškino, kad Vilnija niekados neturėjo savo tautinių drabužių, tik vėliau juos sukūrė Lenkijos veikėjai.

Grįžtu į miestą per lenkiškas seniūnijas: Turgelių (didžiulė bažnyčia – nuostabiai nudažyta) ir Jašiūnų (priešais dvi alkoholio parduotuves kažkokio sovietinio statinio šmėkla su išdaužytais langais). Kelio geriau neklausti, nes pakelėse svirduliuojantys piliečiai, kurie sunkiai skiria žemę nuo dangaus.

Užkalbinu piemenuką, vedantį karvę su grandine. Tas gražiai vietine tartimi prakalba lenkiškai. Pasirodo, jau vienuoliktokas. Klausiu: O kiek dar likę iki abitūros? Nežino. Na, nežino, ir jau. O ką tėvai veikia? Namuose sėdi. O pinigai iš kur? Gauna. Na, taip. Ar pakanka maistui? Taigi žemės turi – parodo bulvienojų. Na, ir karvė, matai? Matai.

Turgelių bažnyčia

Įdomu, ar ir jį buvo nuvežę į piketą prieš švietimo reformą. O gal esant progai į lenkų kino festivalį, kurį organizavo Lenkų institutas. Įdomu, kokiam darbui ruošia jį lenkų mokytojai, kurie nenori, kad jaunuolis laikytų lietuvišką abitūrą. Matyt, nenori, kad gerai mokėtų kalbą valstybės, kurioje gyvena. Pirmiausia mokytojai turėtų gerai išmokti, kad ir geografinius pavadinimus. Lietuvos valstybė siūlo apmokymus, bet kaipgi pasakysi mokytojui, kad jis turi mokytis?! Nuo naujų mokslo metų gavo papildomus sąsiuvinius Lietuvos istorijos ir geografijos mokymuisi bei pilietinio ugdymo lietuviškai. Iki šiol mokėsi iš lietuviškų vadovėlių, išverstų į lenkų kalbą su klaidomis.

Lenkas – profesija

Lenkiškos Lelevelio gimnazijos koridoriuje girdėti kalbant… rusiškai. Lietuviškoje Čiurlionio meno mokykloje kalbuosi su mama devynmetės lenkės, kuri persikėlė čia iš lenkiškos mokyklos ir nori tapti balerina, tačiau turi problemų su lietuvių kalba. Namuose kalbama lenkiškai arba rusiškai, kaip daugumos lenkų šeimose. Lenkai žiūri rusų televiziją, kuri žymiai labiau jiems patinka negu prastutė TVP Polonia. Klausosi Rusijos radijo, nes „aštriai“ pateikiamos informacijos ir linksmi muzikos programų vedėjai, pateikiantys rusišką popmuziką, pritraukia žymiai daugiau lenkų klausytojų nei lenkų Radio znad Wilii, atsiduodantis naftalinu. Čia, be keleto štampinių vietinių žinių – apie vietos valdžią kalbama arba gerai, arba nieko – kas valanda yra leidžiama informacija, importuota iš Lenkijos radijo: pateikiama vilniškiams mūsų ministrų citatas, mūsų sportininkų pasiekimus, įspėjama apie kamščius Zakopiankoje ir lietų Mažojoje Lenkijoje. Šizofrenija.

Užrašas prie Vilniaus savivaldybės

Maža to, kiekvieną sekmadienį iš eterio skamba „Kombatanto programa“ apie Lenkijos armijos pasiekimus Afganistane bei naujausią gynybinę įrangą. Visa tai susipina su karinėmis tarpukario dainomis ir patriotiniais himnais. O pabaigoje pasikalbėjimai apie senas Vilniaus gatves ir žemės atgavimą. Tegul tik mums ką nors tokio padaro Opolės ar Vroclavo vokiečiai. Lietuviai yra kantrūs kaip angelai.

Radio znad Wilii girdėjau interviu su Lietuvos lenkų lyderiu Valdemaru Tomaševskiu tą dieną, kai mokiniai mokslo metus pradėjo streiku prieš švietimo įstatymą. Valdemaras Tomaševskis aiškino, kad politikai su tuo neturi nieko bendro, kad tai patys mokiniai ir tėvai. Žurnalistė švelniai pažymi, kad palyginimas su streiku Vžesnioje, kai vokiečiai baudė mušimu už kalbėjimą lenkiškai – perdėtas. „Neaišku, ar ir čia artimiausiu metu nebūsime mušami“, – teigia europarlamentaras. Kaip ilgai vaikai turi streikuoti? Iki pasieks rezultatą. Kaipgi? – aiškinasi žurnalistė. – Vaikai turi eiti į gatves, kol politikai nesusitars? Atmosfera įkaista ir uždavus kitą klausimą europarlamentaras sprogsta: – Aš žinau, jūs darote spaudimą, nes jūsų vyras yra Vyriausybėje!

Po šių žodžių parlamentaro niekas neišmetė iš studijos, tačiau žurnalistė kitą dieną gavo papeikimą. O parlamentarą radijas atsiprašinėjo, juk Tomaševskio rinkėjai – tai geriausi radijo klausytojai.

Valdemaras Tomaševskis, skriaudžiamų lenkų vadas, yra Varšuvos numylėtinis – pats premjeras nuskrido pasimelsti už abiturientų likimą. Parodė savo rinkėjams Lenkijoje, kad nekelia baltos vėliavos, net įspėjo Vyriausybę Vilniuje: „Kaip Jokūbas Dievui, taip Dievas Jokūbui“, ar pan. O pirmasis Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis Briusely nusišypsojo (puikia lenkų kalba), kad Šalčininkų uodega vizgina Varšuvos šuniu.

Ir iš tikrųjų nuo Vyslos vėl plauks prie Vilnelės biudžetiniai pinigai mokytojams ir žurnalistams, kurie sergsti lenkiškumą liaudiškais rūbais.

Žmonų mokykla

Nepaisant visko, yra žmonių, kurie turi idėją, kaip išspręsti lenkų švietimo klausimą Lietuvoje. Tai merginos iš Lenkijos, į kurias vietiniai kreivai žiūri, nes jos norėjo lietuvių. Pagimdė jiems vaikų, leidžia juos į normalias mokyklas, o šeštadieniais pačios visuomeniškai veda lenkišką mokyklą. Neprašo nei pinigų, nei įrangos jokių pagalbos Rytų lenkams organizacijų kaip kitos lenkiškos mokyklos, įrengtos ir aprūpintos iki lubų. „Žmonų mokykla“, kaip ją su pašaipa apibūdino vienas lenkų diplomatas, veikia pagal rekomenduojamus Lenkijos švietimo ministerijos metodus, tik niekaip negali prisiprašyti tinkamo statuso. Nes, žinoma, valdžios vyrai nori kalbėtis su valdžia, o ne su kažkokiomis moterėlėmis. O vietiniams lenkų politikams geriausia bus, kai tai nepasikeis. Juk Lietuvoje sakoma, kad nėra geresnės profesijos kaip būti lenku.

Kai premjeras Tusk atvažiavo staiga į Vilnių dėl mokyklų, viena iš moterų bandė paduoti jam laišką, tačiau neprasimušė per vietinių diplomatų kordoną. – Ne pas jus atvažiavo, – išgirdo. – Tai mano premjeras! – bandė įtikinti, galų gale pakišo laišką kažkam iš lydinčiųjų. Įdomu, už ką balsavo spalio 9 d.

Maria Wiernikowska, Newsweek 10-16.10.2011.

Vertė Irena Gasperavičiūtė

80 koment. Lenkų skansenas Lietuvoje

 1. -.-.- sako:

  6. Sutinku. Nežinau, koks variantas buvo siūlomas, bet iš principo nėra didelio skirtumo, ar ul. A. Baranausko ar ul. A.Baranauskasa. Matyt, siūlė ul. A. Baranowskiego? O kaip būtų su kitais iškiliais veikėjais – negi irgi iškraipytai (o kaipgi kitaip, juk dokumentuose visi, gimę iki I pasaulinio karo buvo Krupowicz’iai, Montiwill’ai ar Michaliewicz’iai (Mykolaičiai))? Šiaip ar taip, jei man iš tiesų rūpėtų, seiniškių vietoje būčiau sutikęs ir su lenkiška forma, nes pačios tos asmenybės, kurias norima įamžinti, iš to problemos nedarė ir galėjo pasirašinėti skirtingos kalbos tekste skirtingai užrašomomis pavardėmis. O paskaičiavus, kiek iš tų pačių seiniškių atstatė savo pavardės lietuviškas formas, tai iš viso kažkaip nesiderina su tuo noru būtinai turėti lietuvišką formą gatvės pavadinime – reikia būti nuosekliems.

  P.S. Kiaulės nerėkia, o kalbant apie tautinius ypatumus – lietuviai irgi (skirtingai nuo lenkų ir rusų, gudai, atrodo, irgi nerėkia). Mums toks elgesys nebūdingas, todėl toks šokiruojantis buvo mums nesuprantamas Lenkijos politikų elgesys. Lenkijoje tai, regis, yra norma, bet mes net neįsivaizduojame, kokiu būdu tai pas jus vėliau susitvarko (kaip ta patarlė – ožka ateina prie vežimo ir tiek, ir viskas, visi patenkinti ir neprisimena? Mes tokių patarlių neturime, nebent apie „diedo ožką“). Lietuvių elgesiui apibūdinti labiau tinka Vincento Polo eilutės, taip kad lenkai, galbūt, jau prarado gerą draugą iki pat savo dienų galo.

 2. Viktoras sako:

  ,,Lietuviškos senos gražios tradicijos tai žydų šaudymas“
  O lenkų tradicijos,tai gyvų žydų deginimas,uždaužymas negyvai,kapojimas kirviais.Dar dėl įvairumo,pažaisti futbolą nukirsta žydo galva.Neleido vokiečiai jiems kurti karinių struktūrų,laikė nevertais nešioti ginklą,bet lenkai vis tiek surado,kaip žaisti savo tradicinį žaidimą ,,užmušk žydą“.Manai,kad sudeginti žydą yra humaniškiau,negu jį nušauti?Žinama,tai patogiau,nes nelieka problemos su laidojimu.

 3. -.-.- sako:

  1. Cha cha, leiskite nusikvatoti :) – taip „žiūrime, kad nenuskriausti mažumų“, kad vienintelės legalios lentelės buvo nutepliotos, o paminklai išniekinti. Ir kaltininkas kažkodėl ne tas kuris tepliojo, o tas jaunuolis, kuris Lietuvoje parodė, kaip nesunku yra vietos valdininkams įvykdyti teismo nutarimus pašalinti NELEGALIUS užrašus. :) :) :) :)

 4. Romas iš Suvalku sako:

  Lietuviskos senos grazios tradicijos tai zydu saudymas, lenku spuadimas ir sovinizmas ir uzdarumas isaugantis is gilu komplksu. Argumentu neturi, daviau tau klausimus, tai tiesei nemoki atsakyti, nes netui ka. O sitas tinklalapis taigi man skirtas, o ne tau. Nes as Lenkijos lietuvis, ne tu. Taigi varyk i delfi. Ten busi tarp bedraminciu.

 5. Viktoras sako:

  Pone Administratoriau,kodėl ne po visais komentarais yra laukelis ,,Atsakyti“?Šitoje plačioje diskusijoje būtų patogiau,jeigu atsakymas būtų šalia komentaro.

 6. Viktoras sako:

  ,,Nieko nežinai apie Lenkiją“
  Žinau apie Lenkiją pakankamai.Dar joks lenkas nesugebėjo man paaiškinti,kadėl Lenkija ignoruoja nuomonę žmonių,kuriuos laiko valstybės pasididžiavimu,slepia jų nuomonę nuo plačiųjų masių,naikina priėjimą prie nepriklausomos informacijos.Ir kartu visiškai nieko nedaro lenkiškiems melagiams ir istorijos klastotojams,priešingai,juos palaiko.Paskutinis pavyzdys-Berznyko klebonas:viename užraše-kelios grubios istorinės klastotės,visas užrašas,tai neapykantos Lietuvai kvintesencija.Lenkijos reakcija nulinė,kaip ir absoliučiai visais kitais atvejais.Vietoj paaiškinimo gaunu tokius ,,perlus“:o Lietuva neleidžia pavardžių rašyti be lietuviškų galūnių;arba,niekur lenkai neturi tokių blogų sąlygų,kaip Lietuvoje.Ir gali aiškinti,kad visi,kas nori,turi pase pavardę be lietuviškos galūnės,kad įstatymai šitą leidžia;prašau,kad paskaitytų ,,Vspulnotos Polskos“ ataskaitą,kur aiškiai parašyta,kad Lietuva,tai vienintelė be Lenkijos šalis,kur lękas gali gauti išsilavinimą lenkiškai nuo vaikų darželio iki universiteto.Viskas veltui.Vistiek Lietuva su 100 lenkiškų mokyklų 200 tūkstančių lenkų pati blogiausia,o Baltarusija su 2 mokyklomis beveik pusei milijono,didelio rūpesčio nekelia,kaip ir Ukraina.
  Ir kaip pateisina Ažubalio neprofesionalumas demonstratyvią Lenkijos neapykantą Lietuvai?Gal gana jau kaitalioti temas,kai neturi ką pasakyti?Dar jei Ažubalis būtų pasireiškęs prieš 20 metų,tai suprasčiau,Lenkija pasipiktino Ažubaliu ir pavarė ant visų lietuvių mėšlo.Bet Ažubalis tai visai nesenai ,,sublizgėjo“,ieškok kitos ,,priežasties“.

  ,,žmones ragino plėšti dvikalbes lenteles.Tokia gėda buvo“.
  Neraudok,o apskusk teismui,pilna visokių tarptautinių,europinių teismų,komisijų,tribunolų,iki pat Jungtinių Tautų organizacijos.Ko spjaudai mėšlu į Lietuvą kartu su Lenkijos valdžia?Kreipkis į juos ir visas pasaulis pamatys,kaip baisi,nežmoniška lietuvių nacija skriaudžia vargšelę,drebančią iš baimės lenkų tautelę;ir bus įvesta tvarka Lietuvoje.Kas trukdo taip padaryti?Juk tu tiki Lenkijos tiesa,ar ne?Trečia dešimtį metų vien tik šūdais spjaudot,bet nieko nieko nedarot juridiškai.

 7. Lietuviai neišnyks!!! Gali būti ramus – vien dėl to, kad lenkams tokio malonumo nesuteiktų. O be to yra labai sena, su giliomis, gražiomis tradicijomis, sena baltiška tauta.
  Argumentų, aišku, turiu, bet kad esi jiems kurčias ir aklas, nes Tavo smegenis užvaldęs didžiatutinis šovinizmas ir matau, kad Tu jų neišgirsi, tai neverta savo laiko eikvoti.
  Tai eik sirgti toliau, o ne šimame tinklalapyje, nes dar gali alergiją nuo lietuvių kalbos gauti:)

 8. Romas iš Suvalku sako:

  Matai ne moki atsakyti i klausimus, tai ir kaltini kita sovinizmu. Apgeiletina tauta. Geriai kad nyksta. Graziau butu nyksti garbingai, bet matyt lietuviai ne zino kas tai reikskia.

 9. Romai,
  aš nei skundžiuos, nei verkšlenu, tačiau juk akivaizdu, jog 40 mln. tauta, tai ne 4 mln.
  Todėl Lenkijai reikėtų rodyti išmintį ir pagarbą savo mažesnei kaimynei. O jeigu Lenkija elgiasi agresyviai, kelia nerealius reikalavimus, bendrauja darydama spaudimą, tai negi galima tikėtis kokio nors pozityvaus rezultato. Lietuva užima gynybinę poziciją. Deja, lenkai taip besielgdami, sukėlė kažkiek antilenkiškų nuotaikų, kurių Lietuvoje iki šiol VISIŠKAI NEBUVO.
  Beje, Romai, skaičiau Tavo komentarą po straipsniu apie tai, kad lenkai nesilaiko Švietimo įstatymo ir noriu Tau pranešti, kad jokio noro daugiau bendrauti su Tavimi neturiu. Eik gydytis ne nuo nacionalizmo, o nuo šovinizmo ir nacizmo, nes tokių žmonių kaip Tu yra baisu.
  O administratoriaus klausiu, ar neverta ištrinti tokių komentarų, kurie šaukiasi mirties visai lietuvių tautai.

 10. Romas iš Suvalku sako:

  Zmogau as prasau taves, kaip ir visus lietuvius ne kalbek argumentais ad personam kurie susijusie su manimi, tiktai argumentais ad rem kurie traktuoja apie dalykus, problemas. As taua atsakiua i visus klausimus, tu man i mano klausimais atsakiai savo klausimais. Zmogau tiktai tavo kultura diskusijos yra dugne. Bet taip ir yra su dauguma lietuviu. Tavo argumentai labai silpni, bet vis tiek atsakysiu.
  1. Suvalkuose misios atnasaujamos mazioje baznycioje nes tikinciu atejnanciu yra labai mazai ne daugiua negu 20 zmoniu. Suvalkieciai nekada ne sieke kad ju misios pernest i katedra.
  2. As nekalbiu apie toki perejnamoji laikotarpi tiktai apie tikra.

  Labai sunku kalbeti jeigu vel kalbi, kaip ir visi lietuviai, apie kokius skriaudas, apie islikima tautines mazumos atzvilgiu. Ko bendro turi tautines mazumos ir lietuviu islikimas. Jie vis tiek ne lietuviai. Apstok skustis ir dejauti, kaltinti lenkus ir rasyti kad tau nesinori rasyti nes ne turi argumentu. Tiktai melas, verkimas is lietuviu. Baisi nacjonalistai.

 11. Romai,
  jeigu nusimestum tą antilietuviškumo šydą, tai daug daugiau pamatytum, o tai jis Tau labai trukdo suvokti, suprasti, pamatyti. Pirmiausiai įsigilink i Ponios Marios Wiernikowskos straipsnį, ten rasi daug atsakymų į savo keliamus klausimus.
  Deja, manęs Tavo atsakymai į mano keliamus klausimus netenkina, nes juose daug melo. Arba sąmoningai tą darai, arba (gal) kai ko objektyviai nežinai bet teigi, kaip neginčijamą tiesą. Matai, jeigu norėtum nuoširdžiai ką nors išsiiaiškinti, reikėtų atsisakyti manipuliacijos informacija. Deja, kaip dauguma žiniasklaidos, Tu to nesugebi (gal nenori) padaryti. Taigi pakalbėkime apie Lietuvos lenkų problemas:
  1. Kodėl Vilniaus Katedroje nėra lenkiškų mišių? O ar Varšuvos arkikatedroje yra lietuviškos mišios? Tai kodėl? Gal gali pasakyti keliose Vilniaus bažnyčiose yra lenkiškos mišios? Gal pradėkime nuo pozityvų? Tai kiek ir kuriose Vilniaus bažnyčiose yra atnašaujamos lenkiškos mišios? O kodėl Suvalkuose lietuviškos mišios atnašaujamos mažoje bažnytėlėje, o ne pagrindinėje bažnyčioje?
  2. Kodėl Lietuvos istorijos ir geografijos DVIKALBIS (įstatymas numato, kad būtų dvikalbis mokymas, o ne vien lietuvių kalba – čia irgi manipuliacija informacija) įvestas be pereinamojo laikotarpio? Kaip tai be pereinamojo laikotarpio? O 21 nepriklausomybės metai – tai kas? Netikiu, kad Lietuvos lenkai per 21 metus neišmoko valstybinės kalbos, kad negalėtų per šias pamokas įvesti ir lietuviškos terminologijos.
  Romai, tikrai neturiu laiko aiškinti nuo pagrindų, ką reiškia gerbti kitą tautą. Gal daugumos lenkų tautos žmonių yra taip giliai įsišaknijęs tas žiūrėjimas į lietuvius iš viršaus, kad jie patys net to menato. Pamąstyk, lietuvių tauta, būdama maža, turi esminių savo išlikimui svarbių klausimų ir lenkų tauta, būdama jos kaimyne bei stipresne ES galtėtų padėti jai šiuos esminius dalykus užtikrinti, tada garantuoju – santykiai su lenkais klostytųsi visiškai kitaip. Taigi pamąstykite dar kartą.

 12. Povilas sako:

  Ponas Romai, man atrodo, kad pagrindinė problema yra ne tame, kad lietuviai atseit ignoruoja tautinių mažumų teises, o tame, kad dabartinė Lenkijos valdžia įžūliai kišasi į mūsų valstybės vidaus reikalus. Pačiam turbūt gerai žinoma, kad kiekvienos valstybės sanklodą apsprendžia jos įstatymai, pirmiausia-Konstitucija. Nė vienas Konstitucijos straipsnis čia nebuvo pažeistas. Lietuvos lenkai, tarp kitko, naudojasi daug didesnėmis teisėmis, nei, pavyzdžiui JAV ar UK gyvenantys jų tautiečiai (kurių ten dešimteriopai daugiau). Lietuvos lenkai turi apie 100 mokyklų, kurias išlaiko valstybė. Jie turi savo organizacijas, laikraščius, TV, universitetą ir t.t. Kai kas sako, kad turi būti paritetas tarp Lenkijoje gyvenančių lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių lenkų padėties. Deja, yra ne visai taip. Lenkijos lietuviai gyvena buvusiose Lietuvos teritorijose, kurias savo laiku okupavo lenkai. Tuo tarpu Lietuvos lenkai gyvena žemėse, kurios lietuviams priklausė nuo amžių (su mūsų senąja sostine Vilniumi). Lenkijos primetamos taisyklės čia negalioja, o veikia mūsų Konstitucija, kurią bando ignoruoti kai kurie ekstremistai tiek Lenkijoje, tiek ir Lietuvoje. Paprasti žmonės čia ne prie ko. Aš pažįstu daug vietinių ir Lenkijos lenkų. Jų nuomonė labai skiriasi nuo ekstremistų ir senosios, jau seniai žlugusios Žečpospolitos apologetų „svajonių“. Ir pabaigai. Kadangi esu solidaus amžiaus, dar prisimenu tuos laikus, kai mes gyvenome Vilniaus krašte lenkų okupuoti. Apie tą terorą ir priverstinę lietuvių asimiliaciją geriau neprisiminti, tačiau ir užmiršti to nevalia.

 13. Romas iš Suvalku sako:

  Jau skubu atsakyti. Pet nepamirškit, ir i mano klausymus duoti pilnus atsakymus.

  1. Punsko valščiuje buvo nuteplioti dvigubos lentels ir paminklas tiktai dėl vienos priežasties. Todėl kad visos lenkijos televizijos parodė tikrai gėdinga lupima lenkišku lentelu per LNK, kur lietuviai kaip kokie laukinai žmonės džiaugesi tuo kad nulupo žmogui lentele. Kad būtu dar mažiai, tai buvo laida kuri skatino patriotizma. Čia lenkijoje labai žiurime kad nenuskriausti mažumu. Kas nors pagalvojo kodėl lietuviai turi tureti lenteles jeigu Lietuvoje valdžia, visuomene ir tv laidos lupa lenteles?
  2. Nežinau kodėl lenta mininti Vinca Kudirka guli ant stalo. Nemanau kad lenkijos valdžia ar savyvaldybe turi ka prieš. Gal lietuviai per mažiai stengiasi ja priklabinti nes tikriausiai lenkijos valdžia nesipriešins nes nera dėl ko.
  3. Todėl kad žmonės lenkai – o ju yra Seinuose dauguma nori pasilikti senos gatviu pavadinimus. Buvo du miesto referendai del keitmo pavadinmo ir ryški dauguma nesutiko.
  4. Tai ne lenkai, lenku valdžia o kunigas kuris yra, tiesa labai bjaurus, šitus paminklus reiketu kuo greičiai perkelti arba panaikinti. Čia matau lenku kalta ir ne girio tokio elgesio. Geda lenkijai kad negali šio sutvarkyti.
  5. Galima buvo rasti vieta. Reikejo nupirtki skypla ir pasytatyti. Vietos valdžia gal ir ne padejo, bet ir ne trukde. Kaip lietuviai isygyjo sklypa (o vietinai lietuviai žinant kad nores pirkt baisias kainas siule) tai galejo pastatyti mokykla.
  6. Gatviu Seinuose nera iš tokios priežašties – lietuviai butinai nori jos lietuviška versija. O patys tikriausi rektu kaip kiaules kaip Vilniuje lenkai noretu gatves Adama Mickiwicza alba Joachima Lelewla originalai rašyta.
  7. Tai tavo požiuris kad lenkai negerbia lietuviu tautos ir kulturos.

 14. klaidos atitaisymas: turėtų būti „galiu atsakyti į visus Jūsų keliamus klausimus, o ne puslapius“. Atsiprašau už riktą.

 15. Gerbiamas Romai iš Suvalkų,
  Jūs aiškiai esate toks lietuvis iš Suvalkų, kaip aš Antoni iš Šalčininkų.
  Ir, tiesą sakant, galiu Jums atsakyti į visus Jūsų keliamus puslapius, tačiau… kadangi čia yra Lenkijos lietuvių tinklalapis, o ne Lietuvos lenkų, tai pirma Jūs man atsakykite į mano klausimus:
  1. Kodėl Punsko valsčiuje buvo nuteplioti lietuvių kultūros paminklai ir lietuviškos lentelės?
  2. Kodėl marmurinė lenta su įrašu (lietuviškai-lenkiškas) apie tai, kad Seinų kunigų seminarijoje mokėsi Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, guli Seinuose LR konsulate ant stalo, o ne prikabinta prie Seinų kunigų seminarijos sienos?
  3. Kodėl Seinuose yra ul. 22-go Lipca, Zawadzkiego ir pan.?
  4. Kodėl lenkai nepaisydami Hagos ir Ženevos konvencijųn bei krikščioniškosios tradicijos niekina lietuvių karių atminią, stato paminklus žeminančius ir niekinančius lietuvius?
  5. Kodėl Seinuose kuriant lietuvišką mokyklą neįmanoma buvo rasti jai vietos (nebent pirkti sklypą iš lietuvio)?
  6. Kodėl Seinuose nėra nei vienos gatvės pavadinimo susijusio su lietuvių kultūra? O šiame mieste juk mokėsi Vincas Kudirka, Vincas Mykolaitis Putinas, Mykolas Krupavičius, kun. Montvila, dirbo Antanas Baranauskas ir daugybė daugybė kitų iškilių asmenybių.
  7. Galima būtų klausti daug daug daug klausimu, bet esminis tas: kodėl lenkai negerbia lietuvių, juos niekina, negerbia lietuvių kultūros, istorijos ir apskritai jų tautos?
  Taigi, gerbiamas Romai, laukiu Jūsų atsakymio.

 16. Romas iš Suvalku sako:

  Ponai Povilai aš Lietuvis. I mokykla lietuviška neejau nes Suvalkuose nebuvo tokios mokyklos, čia musu ne daugiau negu Lenku Kaune. Kitas dalykas aš jaučiau, kad lietuviai gali man gėdos pridaryti ir ejau geriau i lenkiška, ir ne klydau. Aš neklausiu ar yra draugiški Lenkija ar ne. Man atrodė kad per pastaruosius 20 metu lenkija parode savo draugiškuma, o iš Lieuvos nei vieno žingsnio link lenku mažumos nebuvo. Bet su jumis tikrai kaip su bukapročiais šnekesi. Labai daug iš jusu puses argumentu ad personam o ne ad rem. Geriau ne kalbekim apie mane, apie kitus lenkijos lietuvius, apie lenkus vilniuje. Bet apie dalykus, problemas. Kodėl, jeigu žinote kad tai europos standartas dvigubos lenteles, tai ju neleidžiat. Kodėl lenkai negali rašyti savo pavardės originalai. Kodėl negali lenkiškai melstis arkikatedroje? Kodėl per priverta turi mokytis lietuviškai istorijos ir geografijos ir tai iš karto be pereinamojo laikotarpio? Tiktai konkrečiai prašau. Konkrečiai i tema ir i klausimus.

 17. Povilas sako:

  Aš neseniai atradau šį, mūsų sesių ir brolių Lenkijoje, portalą. Diskutuojama ta pati, tiek mums lietuviams, tiek ir lenkams labai aktuali problema, kurią sukėlė ekstremistai, besiilgintys jau seniai žlugusios imperijos. Tačiau dabar aš ne apie tai. Paskaičius skaitytojų komentarus, susidariau labai nedžiuginančią išvadą. Nors mūsų tautiečiai Lenkijoje gyvena visai šalia Lietuvos sienos, tačiau jų asimiliacijos reiškiniai akivaizdūs. Štai ponas Romo iš Suvalkų rašiniuose daugybė klaidų. Matyt lietuvių kalbos mokymas PL lietuvių mokyklose labai žemo lygio. Kita vertus, jaučiama stipri lenkiškos ideologijos įtaka. Jis matyt nuoširdžiai tiki tuo melu ir šmeižtu, kuri platina tam tikri lenkų sluoksniai. Faktiškai jis jau daugiau lenkas, nei lietuvis. Norėčiau tikėti, kad tai tik išimtis, arba ponas Romas visai ne mūsų tautietis, o apsimetėlis?

 18. Lietuvis iš Vilniaus sako:

  Vytautai – gal būtumei malonus ir leistumei lietuviams patiems nuspręsti kaip elgtis su savo kalba, savo valstybe, savo įstatymais? Kitų valstybių ar tautų pavyzdžių mums nekaišiok – kiekviena tauta kuria savo istoriją, kas tinka vienam – nebūtinai tinka kitam. Kalbi apie draugystę, tačiau būten tuteišiai ir Lenkija yra nedraugiški lietuvių tautos ir jų valstybingumo atžvilgiu. Nereikia mūsų apgaudinėti ar vaidinti kažkokias pseudovertybes – nebesame naivūs ir žinome, kad lenkai vien tuo, ko dabar ne prašo, o reikalauja – nepasitenkins, jie negali kitaip – turgaus mentalitetas viską nustelbia.

 19. Kegis sako:

  Ačiū Dievui, už ramybę, kviiečiu Jos neprarasti, RAMYBĖ – brangiausias Turtas. Jėzus Kristus visada užėjęs į namus sakydavo “ Ramybė Jums“. Linkiu ir sau ir Jums neprarasti ramybės. ir tegu prisiminkim 8 Dievo įsakymą. būtų gerai kad Juo ir gyventume. O jei yra problema reikia spresti, diskutuoti, ir aišku remtis aiškiais argumentais. Tik tuomet galėsime prieiti TIESOS.

 20. Robertas-Kaunas sako:

  Čionai ne mano išmislas o lenkų geografu autentiškas 1912 metų žemėlapis
  http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6367

  http://rokiskis.popo.lt/2011/04/07/apie-lenkiska-vilniu-rusiska-varsuva-ir-valdemaro-tomasevskio-kliedesius-faktais/

  Kažkada džiaugiausi kada gerbiamas prezidentas Valdas Adamkus,ir tamsta Lenkijos prezidentas Kvašnievskis suartino mūsų tautas.Pagalvojau,mūsų tautinei nesantaikai atejo pabaiga.
  Kaip gaila,kad kažkam iš rytų naudinga vel kiršinti Lietuvius ir Lenkus.
  1975 kada buvo Suvalkuose pastatytas galingas TV retransletorius ,męs su džiaugsmu stebejom,EUROPIETIŠKA o ne Sovietine televizijos programa.Autore teisybe rašo,apie vilnijos lenkus,ir tai ,kad jus lojalus Lenkijos pilietis sveikintina .To pačio lojalumo noretusi ir iš Lietuvos lenku,mūsų šaliai.

 21. Romas iš Suvalku sako:

  Jus lietuviai iš Lietuvos tūrit koki visai skirtinga morale ir tikrai būka supratima. Tu keikai lenkijos ir lenkiškos spaudos demokratija ir laisve, o aš tau daviau pavyzdžius, kad šita spauda ir valstybe kuri tu nori juodinti ilgai ir jautriai megino suprasti ir ne buvo vienašališka šitame konflikte. Todėl ir Ažubalis ir atsirado ir jo klouno straipsniai ir pasisakymai.
  Taip, lenkijoje jeigu nori suniekinti kitataučiu užraša turi tai daryti nakti ir sleptai, nes tai rimtas prasižengimas, ir tautines nesantaikos kursytmas, be to žmogaus ir tautu teisiu pažeidimas. Lietuvoje tai yra rodomas kad pavyzdys patriotiškumo per tv laida.

 22. Viktoras sako:

  Gal nereikėtų rašinėti apie batus,kai prelegentas rašo apie ratus.Prie ko čia Ažubalis,jeigu parašiau apie lenkišką žodžio ,,laisvės ir demokratijos“ pasireiškimą blokuojant nepatinkančią informaciją ir dar nenurodant priežasčių.
  ,,Aš net neįsivaizduoju kad lenkijoj butu programa kur žmones ragina plešti dvikalbes lenteles“.Lenkijoj jų ir neplėšia,paprasčiausiai užteplioja kaip ir paminklus,nereikia nei raginimų,nors įstatymai leidžia ir paminklus,ir lenteles.Užteplioja naktį,kai niekas nemato.O Lietuvoje lietuviai atvirai,nesislėpdami ir GAVĘ ŠEMININKO LEIDIMĄ nuėmė įstatymo uždraustą lentelę.Yra skirtumas?Galit paduoti į Europos teismą,veiksmas nufilmuotas,įrodymai yra.

 23. Romas iš Suvalku sako:

  Prašau nevaidinkt tokio kvailo. Lenkai nori turėti teise rašyti savo varda ir pavarde ne tik lietuviškomis raidemis kurie sudaro visai kita varda ir pavarde bet taip kaip normalia ji rašoma. O jus šito bijot, kad jeigu lenkui bus leista rašyti tikra varda, tai lietuviai išnyks. No Dieve, ar toks mastymas gali ne buti juokingas, ar tokie žmones yra verti kokios nors pagarbos?

 24. Viktoras sako:

  Rena,gėda man dėl tokio Jūsų komentaro.Gėda ir skaudu.

 25. Romas iš Suvalku sako:

  Neko nežinai apie Lenkija, aišku yra tokiu portalu kurie stengesi apjuodinti Lietuva, bet visada, pabrežiu VISADA, norint suprasti lietuviška požiuri, kviete Lietuvos politkus pasysakyti. Nei vienas lietuvos politikas ar žurnalistas negalejo išaiškinti kodėl lietuva vėda tokia politika. Ju pasysakymai ir straipsnia buvo totaliai apgeiletini, kaip Ažubalio kuris tokias nesamones raše, kad prie Augustavo gyvena lietuviai ir Lenkija turi juoms rupintis, kaip ten nei vieno lietuvio nera. Lenkai norejo sužinoti kokia yra lietuvos pozicija ir buvo pakviesti galybe lietuvos veikeju bet nei vienas neturejo argumentu. Tikrai apgeiletina ir nekaltink čia lenkijos demokratijos. Nes jusu žiniasklaida yra tokia propagandine ir joje yra tiek piktuma kad žmogus stebesi.
  Aš net neisivaizduoju kad lenkijoje butu programa kaip „aš myliu lietuva“ kur zmones ragino plešti dvikalbes lenteles. Tokia gėda buvo, kad aš lietuvis kaip šita pamačiau!!!

 26. Viktoras sako:

  Ar ne efektyviau būtų,jeigu įrodytumėt,kad oponentas rašo netiesą?Aišku,lengviausia yra sunaikinti nepatinkančią informaciją,kaip pasielgė Lenkija su Niusvik korespondentės Marijos Vernikovskos straipsniu.

 27. Viktoras sako:

  O kokios yra lenkų problemos su pavardėmis Lietuvoje?Jeigu jie nori,tai gali rašyti savo pavardę be lietuviškos galūnės.Pvz.,lenkė moteris pase gali rašyti Petrovičienė ar Petrovičiūtė,bet gali ir Petrovič.

 28. Viktoras sako:

  Tai yra gražus lenkiškos ,,demokratijos“ ir ,,žodžio laisvės“ pavyzdys.Galima buvo diskutuoti su žurnaliste,viešai įrodyti jos netiesą,angažuotumą ar klydimą,galų gale paduoti į teismą už melą ir šmeižtą.Bet ginčai pasaulinio leidinio puslapiuose Lenkijai baigtųsi triuškinančiu pralaimėjimu viso pasaulio akivaizdoje,todėl paprasčiausiai uždarė.Jeigu Lenkija būtų teisi,ji nepraleistų progos tą nemokamai įrodyti pasauliniame leidinyje,kuriame šiaip nusipirkti puslapį kainuoja nežmoniškus pinigus.

 29. Lietuvis iš Vilniaus sako:

  Romai – jau rašiau anksčiau: „Gal lenkams ir sudėtinga suprasti tokius lietuvių kalbos niuansus kaip „Malgorzata Runiewicz-Wardyn sumušė Radosław Sikorski“ :) nes tuomet taptų neaišku – tai kas katrą sumušė? :) tokių absurdų be abejo kiltų ir daugiau. Pats moki lietuviškai tik šiaip sau, daug klaidų darai, todėl gal pats to irgi nesuvoki. Ar bent įsivaizduoji kiek painiavos atsirastų – kas sugebės perskaityti tuos lenkiškus asmenvardžius be pačių lenkų – ar lenkams patiks kiekvieną sušiktą kartą aiškinti kaip reikia teisingai perskaityti – ištarti jų originaliai parašytą vardą? O kuo dėti rusai, jeigu jų raštas kirilica? Ar visi Lietuvos pareigūnai privalo mokėti visas pasaulio kalbas? O kodėl tuomet kiniečiai negali turėti tokių pačių teisių, kokių nori lenkai?
  pagaliau man pasakyk – dėl kokios būtent priežasties tiek mažai lietuvių Lenkijoje pasinaudoja tuo „tobulu ir superdemokratišku tautinių mažumų įstatymu“? ir kodėl negali rašyti – ienė? – ytė, -aitė ? Tas jūsų įstatymas tik tuščias popierius, realiai ne sprendžiantis problemas, bet jas kuriantis. Kam jo tokio reikia? Bijo lenkai nutautėti dėl tokių menkniekių? Tuomet liūdna į tokius žiūrėti. Te paprašo lietuvių tautos nemokamų išlikimo pamokų. Kiek lietuviškų mokyklų beliko Lenkijoje? Finansavimo netrūksta? O pinigų tuteišiams – ne Lenkijos, o Lietuvos piliečiams – atsiranda. Nekeista?

 30. Romas iš Suvalku sako:

  Moteriškos formos gali irašyti kaip paduosi iš civilnio statuso istaigos kad ištekejei, susitukai. Lietuvos lenkai nekada nepageidavo ir nekele to klausimo, todėl gal but jis visai ne išsprestas. Galima bus ja išspresti kartu su lenku pavardžiu klausimu Lietuvoje. Nekas Lenkijoje tikrausiai nedarytu iš to problemu.

 31. Romas iš Suvalku sako:

  Tiesa, visi šeimos asmens turi turėti pavardė Jonaitis.

 32. Viktoras sako:

  Romai,aš girdėjau,kad Lenkijoje teisę į autentišką pavardę turi tik vyrai,o moterys neturi.Pvz.,gali būti Jonaitis,bet negali būti jo žmona Jonaitienė,o jo duktė Jonaitytė,visų pavardės turi būti Jonaitis,taip pat ir moteriškos.Ar tai tiesa?

 33. Vytautas sako:

  Rašau iš Vilniaus:
  Lenkai elgiasi labai nekorektiškai, wywierając presję na mniejszy naród. Tai yra paprasčiausiai nieuczciwe i gruba przesada. Panašiai būtų, jei niekšelis abiturientas muštų mažylį pirmoką. Taigi NESU lenkybės apologetas, joks lenkomanas, bet turiu pabrėžti, kad Romo pastebėjimuose apie Lietuvoje gyvenančių lietuvių kompleksus yra daug tiesos. Per sovietmetį nusitvėrę totalinio svetimvardžių adaptavimo, ištisinės perrašos, lyg vartotume ne lotyniško pagrindo raidyną, bet kitokios sistemos raštą, tarsi kokią kirilicą, kai perraša iš lotyniškų raidžių neišvengiama, darkome svetimus vardus, pavardes, o ypač vietovardžius. Antai, viename geografijos vadovėlių autoriai ir redaktoriai „sugebėjo“ net trimis būdais „sulietuvinti“, o iš esmės – susovietinti-surusinti (!) švedų miesto Göteborg‘o pavadinimą: Geteborgas, Gėteborgas, Gioteborgas. Tai akivaizdus tikrinių vardų vartojimo žemõs kultūros pavyzdys. Panašių atvejų Lietuvos žiniasklaidoje – apstu. Juoba čia suadaptuota pagal rusišką nesusipratimą Гётеборг, kai tikras švediškas tarimas yra visai kitoks: [jotebor']. Taigi deklaruojamoji perraša pagal tarimą, skambesį yra paprasčiausias melas, o švelniai tariant – visiškas negebėjimas adaptuoti tvarkingai. Tuomet kokia prasmė imtis nerealios užduoties – sulietuvinti visą pasaulį?! Pervertinate savo jėgas, ponai adaptavimo apologetai. Nesugebate – neprasidėkite, nes jau seniai patrūkote, kuisdamiesi šioje utopinėje užmačioje.
  Iš lotynų raidyną vartojančių Europos tautų bemaž tik pakliuvę sovietinėn rusiškon netvarkon lietuviai ir latviai kapanojasi svetimvardžių adaptavimo jovale. Kitos, bent ŠIUO ATŽVILGIU (dėl kitų problemų – visur yra didesnės ar mažesnės netvarkos) kultūringesnės Europos tautos savaip rašo tik mažąją dalį ryškesnę istorinę tradiciją įgijusių svetimų asmenvardžių ir vietovardžių. Visus likusius – ryškią daugumą – savo tekstuose pateikia originalo forma, t. y. autentiškai. Pažvelkite, pavyzdžiui, į Prancūzijos žemėlapį vokiškame atlase. Kiek ten rasite suvokietintų pavadinimų? Beveik nieko! Bemaž viskas užrašyta vien prancūziškai, nors atlasas – prancūzų senų konkurentų, o kadaise net priešų – vokiečių. Nuvykite į lužitėnų kraštą Vokietijos rytuose – mirgėte mirga dvigubų užrašų vokiškai ir slaviškai (lužitėnų / sorbų kalba). Suomijos pietvakariuose gausu dvigubų užrašų suomių ir švedų kalbomis, ypač Åland’o salose. Iš šio vietovardžio autentiško parašymo aiškėja, kad ir svetimi diakritiniai ženklai kompiuterijos laikais tėra problema tinginiams. Pavartoti lietuviškame tekste bet kurią Europos kalbų specifinę raidę yra kur kas paprasčiau negu išmokti kelis svetimos kalbos žodžius. O kas nūnai nėra bent kiek pramokęs svetimos kalbos. Tik visiškas slunkius ir apsileidėlis! Dar pavyzdžių: itališkame Pietų Tirolyje užrašai itališki ir vokiški, Airijoje – angliški ir airiški. Precedentų vien Europoje tiek, kad visų nė neįmanoma išvardyti, suminėti. O kai lietuviai šitaip baidosi autentikos, KAI KURIAIS KLAUSIMAIS nieko gero negali tikėtis. Jei kur nors kuria netvarką – netvarkingai, prastai ir gyvens.
  Be to, jei lenkai ir lietuviai perdėtai vaidins tautines davatkas, gyvenimas nubaus ir vienus, ir kitus. Nes teisus yra išminčius, sakęs, kad santarvėje iš mažos sėklos užauga galingas klestintis medis, o nesantaikoje sugriūva net didingiausi tvirčiausi rūmai… Pirmiausia turime būti žmonės, krikščionys, o tik vėliau – lietuviai, lenkai ir kt.

 34. Romas iš Suvalku sako:

  Gal tu nesupranti. Tai tau paaiškinsiu po II pasaulinio karo civilzuotoje Europoje vyksta toks procesach kad tautines mažumos teises kaip dalis žmogaus teisiu yra saugomos. Iš daug pasysakymu lietuvių matau, kad visiškai nežino apie tokius dalykus. Todėl gabūt kad gyvena Europos pakraštyje nemate Starburo, Vengriu apgyvendintu territoriju Rumunijoje, Vokiečiu Italijoje ir taip pat Lenkijoje. Lenkai, kaip tautine mažuma Lietuvoje su ilga istorija yra tipiška tautinė mažuma, kaip ir mes Lietuviai Lenkijoje. Todėl ir turi Europos Tarybos patvirtinta teise i savo pavardės ir dvikalvius užrašusu kuris yra jau Europoje absolutis standardas. Net Rumunijoje jau yra dvikalbi užrašai. Lietuvos valdžia po kiekvieno susitkimo tarp valstybiu ramino lenkus, kad šitie dalykai eina i prieki.
  Žmogus turi teise i savo pavardė ir varda taip kaip jis yra rašytas originalai.
  Kitas siaubingas dalykas tai išmontavimas begiu iš Mažikiu i Latvia, kas taip daro? Pagrindinis investuotajas turi sunkumu o lietuvos valdžia tiktai sunkina jo padėti. Labai negarbingas elgesis.

 35. -.-.- sako:

  Romai, neskiri abėcėlės nuo gramatikos? Galėtum ir žinoti, kad kažkada lietuviška abėcėlė nesiskyrė nuo lenkiškos, bet vėliau ją modernizavome, kad nereikėtų vieno garso keliomis raidėmis užrašinėti.

  Kaip tik rašiau, kad mes kiekvienai tautai esame labai tolerantiški ir sudarome tokias sąlygas, kurių nėra niekur kitur (išskyrus jų tėvynę). Jei čia įžiūri „aukos kompleksą“, tai tos aukos reikia ne Lietuvoje ieškoti, o veidrodyje … :) Tavo minimi valdininkai yra vietos savivaldybės darbuotojai, t.y. tie patys „lenkai“, o „originaliai“ formai dar reikia ir dokumentinio patvirtinimo (gimimo liudijimo), o ne tik ištarimo ir išgirdimo. Beje, Lietuvoje lietuviai kompleksų jau seniai atsikratė (gal net per daug) – to linkiu ir pačiam, nes nuoskauda iš tamstos taip ir trykšta.

  O dėl tavo asmeninės ar dėl Lenkijos kolektyvinės nuomonės, tai, kaip čia pasakius, Lietuvai nei šilta, nei šalta – tik pamatėme savo partnerių kitokį veidą. Arba hormonų audros (PMS?) valstybės lygiu, arba kažkam prieš rinkimus „stogas nuvažiavo“, bet iš mandagumo nieko nesakėme.

 36. admin sako:

  Jei komentuojate pirmą kartą, komentaras turi būti patvirtintas. Po to jūsų komentarai atsiras automatiškai. Tai ne cenzūra. Taip veikia šita sistema.

 37. -.-.- sako:

  tos pagrindinės teisės ir nėra ribojamos – pakalbėk su paprastais tų rajonų gyventojais, jei nieko iš jų dar nepažįsti (o iš to, ką parašei, panašu, kad nepažįsti nė vieno).

 38. Romas iš Suvalku sako:

  Tiesa sakant tai neko tokio. Jis yra išspausdintas popieriniame numeryje ir buvo per koki laika internete tai užtenka.

 39. Romas iš Suvalku sako:

  Jeigu dar galima tai prašyčiau kad „imontuoti“ i puslapius prie kiekvieno komentario galimybe duoti plusius ir minusus.

 40. Romas iš Suvalku sako:

  Nepagageidaujam kad budetu, bet kad būtu iš karto matyti. Cenzuruoti po, o ne prieš. Taip yra daugumoje puslapiu. Kam iš viso administratorius? Viena, du kartus per diena pažiureti ar diskusija vyksta lietuviu kalba ir nera keiksmažodžiu ir viskas. Taip ne gali veikti?

 41. admin sako:

  Nėra galimybių, kad administratorius budėtų 24 val. per parą ir tvirtintų komentarus. Daro tai pagal galimybes. Tad, kartais komentaro reikia ir palaukti.
  Truputi kantrybės. Jie pasirodys.

 42. Romas iš Suvalku sako:

  Pone administratoriau,
  Prašau leisti visus komentarius, o ne tikrinti kiek viena. Jeigu yra parašytas lietuviškai ir nera jame negražiu žodžiu, tai kodėl ja cenzuruoti. Dėl to šitas puslapis ir yra toks negyvas, nes jame negalima laisvei diskuotuoti. Niekas nemegsta kaip jo irašyai yra tikrinami.

 43. Romas iš Suvalku sako:

  Galbut ne turi pagridniniu teisiniu žiniu ir kladingai interpretuoji 1994 metu sutarti ir apskritai tokius dokumentus. Tai yra gerios valios dokumentas, jeigu buvo parašyta kad pavardžio normos bus nustatos, tai kodėl per beveik 20 metu negalima ju nustatyti? Visa laika gynaties kad nenorit nutauteti ir kartoti prusu likimo. Bet kodėl turite tai daryti tautiniu mažumu nauda. Tai tikrai apgailetina kad jus ginsit savo identita neledžiant kitiems jo ginti. Lietuva pasiraše ir ratifikavo konvencijas kurios garantuoja teises dėl kuriu kovoja Lenkai, ar žinai šita ar ne? Vadinu lietuvius komplesuotais ir šovinistais todėl kad skraudžiant tautines mažumas nori savo tautybė stiprinti o tai labai negražu. Jus visa laika cituajat man jus įstatymus ir konstitucija, bet jeigu šite aktai prieštarauja žmogaus teisems tai reikia juos keisti. Autentiškai reiškia rašyti pagrindiniame paso puslapyje nes žmogus turi viena varda ir pavarde. Kodėl lietuvoje žmogus net teises i savo tikra varda ne turi? Todėl kad tauta išnyks jeigu turės tokia teise? Atsiprašau bet labai apgailetinos teorijos negirdejau. Atrodot labai juokingai su savo baimems.

 44. Lietuvis iš Vilniaus sako:

  Romai – esi nekultūringas, komentuoji kaip koks šovinistas ir dar vadini lietuvius apgailėtinais ir kompleksuotais, niekini mūsų kalbą, pats ja rašai su gana grubiomis klaidomis. Nežinau ar tu pats esi lietuvis, bet elgiesi kaip tipiškas lenkas-tuteišis. Gaila… Dėl asmenvardžių: Lietuvos ir Lenkijos sutartyje 14 str. nurodyta: „- vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos
  kalbos skambesį (būtent skambesį, kas ir yra daroma). Detalios pavardžių rašymo normos bus nustatytos
  specialioje sutartyje;“ Va ši sutartis dar ir nėra sudaryta. Aš būtent čia ir matau galimybę rašyti autentiškai – atskirame paso puslapyje, kaip yra išaiškinęs mūsų konstitucinis teismas. Nereikėtų pamiršti, kad mūsų įstatymai skelbia, kad Lietuvos valstybę atkūrė lietuvių tauta, valstybinė kalba – lietuvių ir valstybiniai dokumentai naudoja lietuvių kalbą. Mažai tautai tai ypač svarbu, nes mes nesuinteresuoti pakartoti prūsų likimo :)

 45. Romas sako:

  Buk mielas lietuvi is Vilniaus ir ne irodynek čia savo ignorancijos ir komplesku. Jeigu ne supranti apie ka mes kalbam tai paskaityk Europos Tarybos Tautiniu Mažumu Apsaugos Konvencija kur aiškiai parašyta kad žmogus priklausantis tautines mažumoj turi teise i savo varda ir pavarde pagal tatinės kalbos rašyba. Jusu lietuviu argumentai yra tokie vaikiški, kad net nesivaizdavau kad gali buti tokie kvaili žmones. Kiekvienam pasysakyme typiškas lietuvis rašo kokia tai vertinga yra ju kalba, tuo pačiu slepiant savo gilus kompleskus, kad šita kalba yra labai atsilikusia ir nekada iki nauju laiku daugaiu negu primitiviu maldaknygiu ja nespausdino. Mastymas apie uncijas, berlyno gatves ir vietoves kaip Vidugeriai yra totaliai apgeiletinas. Jeigu nesuprantat teigu pasidomekit kaip yra Europoje. Tautines mažumos turi teises i vietovardžius gatves ir pavardes savo kalba.

 46. Romas sako:

  Mano manyma apie jusu apgeiletinuma tai jau niekas ir niekada ne nugrius. Juokingas tikrai yra tavo mastymas ir bandymas irdoyti kad lietuviu gramatika yra modernesne :D Į viska painojat savo gilus kompleksus, savo įškreipyta istorija kurios moka lietuvoje ir baisia ignorancija. Turite labai gilu aukos kompleksa ir galvojat kad atejo jusu laikas atsyliginti lenkams kad kitaip raše jusu pavardes. Aršiausia kad toks požiuris yra labai platus ir vyrauja kiekvienam pasysakyme. Supraskit kuo greičiau, kad žmogus turi teise i savo pavardė rašyta originalai, o ne kaip valdinikas jam užrašys. Jeigu lietuviu pavardės buvo iškreipytos taigi kiekvienas gali sau šiuolaikiniai Lietuvoje atlietuvinti, pakeisti kad būtu grynai lietuviška. Neka nežinot apie lenkijos visuomene. Čia niekas negalvoja apie pavarde – gali tūreti kokia nori ir kaip nori gali ja rašyti. Kompleksai lietuviu yra baisus.

 47. Lietuvis iš Vilniaus sako:

  Na aš nesutikčiau su Rena, kuri kaltina Lenkijos lietuvius nutautėjimu, nereikėtų savo giminės istorijos primesti visiems Lenkijos lietuviams. Priešingai – prieš daug metų teko man važiuoti traukiniu nuo LT-PL pasienio į Vilnių ir labai maloniai nustebau išgirdęs gražiai lietuviškai (maloniai dzūkuojant) kalbančius tarpusavyje Lenkijos lietuvius. Manau tie, kas nori – puikiai moka lenkų kalbą ir kartu nepamiršo savo lietuviškų šaknų, nepamiršo kalbos ir kartu išliko lojalūs Lenkijos valstybei bei nekelia tokių absurdiškų problemų kaip daro tuteišiai Vilnijoje.
  Dėl asmenvardžių pasuose – manau pilnai pakaktų originalaus pavadinimo gimtąja kalba (nesvarbu – lenkiškai, rusiškai, baltarusiškai, ukrainietiškai, vokiškai ar žydiškai, net kinietiškai) atskirame specialiame paso lape – savimeilei ir savigarbai patenkinti. Tačiau teisinį statusą galėtų turėti TIK pagal lietuviškas taisykles lietuviškai parašytas asmenvardis, kitaip būtų garantuota painiava, nesusipratimai ir teisiniai absurdai. Gal lenkams ir sudėtinga suprasti tokius lietuvių kalbos niuansus kaip „Malgorzata Runiewicz-Wardyn sumušė Radosław Sikorski“ :) nes tuomet taptų neaišku – tai kas katrą sumušė? :) tokių absurdų be abejo kiltų ir daugiau. Dėl lietuviškos abėcėlės – manau nėra visiškai jokio reikalo keisti vardyną ar įvedinėti naujas raides, nes lietuvių kalba turi pakankamai raidžių bet kokiam žodžiui ar garsui išreikšti raštu. Galų gale – kaip reikėtų tuomet rašyti: gegutė kukuoja, sako kukū ar – gegutė qqoja, sako qq :) ))))))))))))))))))) Lietuvių kalba yra itin vertinga savo archaiškumu bei formos subtilumu, jos įvairove, malonybinių-mažybinių žodžių gausa (ko neturi kitos kalbos), kalbininkai ją prilygina sanskritui, lotynų kalbai ir kitoms ypatingai vertingoms kultūriniu bei istoriniu požiūriu kalboms, o mes ją bjaurosime? Tai būtų kvaila. Dėl vietovardžių – jeigu kažkokia vieta kadaise gavo savo pavadinimą – kam jį keisti ar bjauroti? Ką duoda vertimas į kitas kalbas? Vidugiriai – lietuviui viskas aišku, o ką reiškia „Widugiery“? Ogi nieko. Tik barbarizmas. Na o Tauroszyszki, o Polunce, o Szlinokiemie, o Saliešnikai? Pasakysiu atvirai – Vilnijoje aš dažnai nerandu mažesnių gyvenviečiu ar kaimų pagal lietuviškus pavadinimus, nes vietiniai tuteišiai jų nežino, nėra pas ką pasiklausti kelio, jie vadina nevalstybiškai – neoficialiai, iškraipydami ir mes nesusikalbame – Lietuvoje. Tai kas tai yra jei ne absurdas? Dėl gatvių – lygiai tas pats. Kam to tuteišiams reikia? Ar jie be to neras kelio namo? Jeigu gatvė vadinasi Mokyklos, ji negali tuo pačiu būti Školnaja ar dar kokia kitokia. Gal lenkai pageidautų Berlyno Kurfürstenstraße pavadinti Ulica Wyborowa? :) Kažkaip niekaip keblumų nesudaro vaikštinėti po Madridą ir orientuotis gatvelėse, pavadintose ispaniškai :) Bet jeigu Lietuvoje atsiras lenkiški užrašai vietovių – po 20-30m. jie jau aiškins (nors jau ir dabar aiškina), kad tai etninės jų žemės, nes va – ir pavadinimai tą liudija :) Gal mes dar pradėkime atstumus matuoti myliomis, įveskime svarus, uncijas, kvortas? :) na kam to? Linkėjimai Lenkijos lietuviams.

 48. -.-.- sako:

  Kažkodėl nenori komentarų iš Lietuvos – negi bijai, kad sugrius tavo kažkokios iliuzijos apie mūsų apgailėtinumą? :)

  Kodėl manai, kad Lietuvoje bijomasi lenkiškų pavardžių? Manai, kad jos pas mus rašomos sulietuvintai arba atlietuvintai (pridedant galūnes ar atitaisant sulenkintą formą į pirminę, lietuvišką)? Labai klysti – jos rašomos taip, kaip tariamos, bet rašomos lietuviškomis raidėmis (o Lenkijoje kokiomis rašo – gal ne lenkiškomis?). Kita vertus, nedidelis skitumas mūs „lenkams“ būtų, jei užrašytume ir lenkiška abėcėle – daugelio pavardžių lietuviška kilmė tiek akivaizdi, kad jos nepastebėti gali tik ne Lietuvoje ir ne Lenkijoje. Mūsų pačių protėvių pavardės buvo lygiai taip pat iškraipytai bažnyčiose užrašytos iš pradžių lenkiškai, o 19 a. – ir rusiškai (iki pat 20 a. pradžios), tad reikalavimai užrašymo „originalo“ kalba yra netgi juokingi – tą galima taikyti tik naujai atvykusiems, kurie tą savo „originalą“ turi. Kitas dalykas, kad lietuvių abėcėlė (kaip ir čekų) yra modernesnė nei lenkų, tai kas bus, jei lenkai kada nors nutars ją modernizuoti – vėl teks Lietuvos „lenkų“ pavardžių užrašymą keisti?

  Skirtingai nei lenkams, mums prievarta padarytų tautiečių nereikia – daug didesnė vertybė yra žmogaus laisvė ir pasirinkimas nei tai, kad jis save ims laikyti lietuviu. Gal Lenkijoje tą yra sunku suvokti, nes čia atvirkščiai, vyrauja (ar bent vyravo) principas – jei gyveni Lenkijoje, esi lenkas. Bet lietuviška tūkstantmetė tradicija yra kitokia, todėl pas mus buvo galimos mokyklos įvairiomis mokymo kalbomis, o kokio nors Ivanov ar netgi IvanovO niekas surašymo metu tyčia lietuviu neužrašinėja ir netgi to nesistengia – kuriems galams? Jei tu pats savo pavardės neatlietuvini, tai irgi tik pačio reikalas (tikėjaisi, kad kiti aplinkui šokinės, kad tik susimiltum?). (Beje, šiaip įdomu, o kaip Lenkijoje traktuojami žmonės su ne tai kad grynai lietuviškos kilmės pavardėmis, bet, tarkim, su nelenkiškomis galūnėmis (pvz. -iewicz, -owicz ar -enko) – visuomenė normaliai priima? Ir kuo laiko – tokiu pačiu lenku, ar kokiu nors gudu, lietuviu ar ukrainiečiu?)

 49. STRAIPSNIS UZBLOKUOTAS sako:

  Lenkiskame Newsweek . pl sio straipsnio jau nebera, yra palikti tik tendencingai Lietuva aprasantys straipsniai, galite patys isitikinti, straipsnis vadinosi: • Polski skansen na Litwie
  Prawda o Polakach z Wileńszczyzny nie w każdym calu jest dla nas przyjemna. Lepiej nie ulegajmy mitowi patriotycznego oporu przed litewskim uciskiem.
  http://www.newsweek.pl/wydania/1314,3

 50. Romas sako:

  Musų – Lenkijos lietuviu organizacijas taip pat sako kad lietuviu yra daugiau negu 20 tukst, nors surašymas rodo kad mus tiktai 6 tukst. Aš čia visiškai ne matau nusikaltimo, 200-300 tai ribos kuris apibrežia lenku skaičius. Ar nuo to kad ju yra truputi daugiua ar mažiau turi teise riboti lenkus pagrindinus tautinės teises?

 51. -.-.- sako:

  Kažkodėl Lenkijoje jau kelintą sykį kartojamas klaidingas skaičius apie Vilnijos „lenkus“. Lietuvių neva milijonas emigravo, o „lenkų“ kaip 300 tūkst., taip 300, nors paskutinio surašymo metu, prieš visas emigracijas Lietuvoje, ir tai vos 205 tūkst. tesusidarė. Kaip, pasirodo, yra lengva formuoti net ir palankiai ar neutraliai lietuvių atžvilgių nusiteikusių žmonių nuomonę, nuolat kalant į galvą išgalvotus faktus ar skaičius.

 52. Romas sako:

  Ir prašau trinti iršaus kurie visa laika kartoja apie Vilniaus okupacija, apie nutautėjus lietuvius, apie palyginimus su lenkų padėtimi Anglijoje, apie AK žudynius Vilnaius krašte. Nes kiekvienas lietuvis iš Lenkijos gėdinasi kaip skaito tokios nesamonės. Prašau labai pone Sigitai trinti tokias nesamonės

 53. Romas sako:

  Ar galima čia trinti komentarus lietuviu iš lietuvos kurie kaip sena plokštele vien tik tuos pačius argumentus paduota, ir kiekvienam bando įrodyti, kad jie nutauteje, kad jie netikri lietuviai? Gėda klausyti tokiu kvailu pasysakymu ir tokios prasto pasiroušimo temai. Čia lenkijos lietuviu forumas! Taigi varykit i savo portalus lietuvoje. Visus lenku norius vis tiek reikės kada nors išpresti palankiai, o su tokiu durniu užsispirmy ir baime tiktai lietuviai patvirtina kad jie baisiai šovinistai ir atsilikeliai.

 54. Romas sako:

  Ne visai nesuprantu lietuvišku argumentu. Savo pavardė gal ir sulietuvintau, bet kaip taip gėdingai elgiasi lietuvos valdžia ir visuomėne tai neko bendro su lietuvybė norėti ne noriu. Visi lietuviški argumentai man atrodo labai kompleksuoti. Jeigu sako kad lenkei Vilniuje tai nutauteje lietuviai tai kodėl jie ne grišta prie lietuvybės taigi jau 60 metu kaip ten lietuva? Kodėl per prievarta jus spausti. Ar jie pamylės tokiu budu lietuvybe? Labai prastas ir šovinstinis mąstymas vyrauja lietuvoje matyt. Bijo užrašu bijo tikru pavardžiu. Apgailetina.

 55. litvinas is vilniaus sako:

  puikus straipsnis!!beje,norejau issiusti draugams is Lenkijos pasiskaityt si straipsni originalo kalba,bet nepavyko.Blokuojamas newsweek.pl puslapy,puikiai veikia pas jumi sikorskio „demokratija“…

 56. Vanda sako:

  Tai jeigu mano vyras kinietis, tai gal ir man duotu LT pasa su pavarde heroglifais?

 57. Rena sako:

  Lenkijos lietuviams. Esate nutautėję lietuviai tokie patys kokiais pavertė lenkai okupavę Vilniaus
  kraštą.Mano senelio seserys gyveno Vilniuje,lenkams okupavus, jos virto lenkėmis ir net vaikai nemokėjo lietuviškai kalbėti.Vokiečiams bėgant iš krašto ir artėjant rusams, sūnus įstojo į lenkų armiją, vėliau ir abi šeimos išvyko iš Vilniaus.Taip nuo tada ir dingo bent koks ryšys.
  Mūsų mama, būdama jauna,ateidavo pėsčiomis pas tetas, kurios su ja kalbėdavo lenkiškai, nors puikiai
  žinojo, jog mama visai nemoka tos kalbos.Tetų vyrai taip pat buvo du broliai
  iš Suvalkų krašto Trukai,o lenkams okupavus pavirto į Trukleckius ( kiek prisimenu).
  Jūs išmokot lenkų kalbą, nutautėjot tad ir gyvenkite ramiai.
  Mes dar norime, jog Lietuva išliktų.Kiek jau mūsų beliko.o ištikrųjų šlykštų
  kada mano lenkas kaimynas, praeidamas pro šalį, ne „kriukt“.Matote jis nekenčia
  lietuvių, o šalia gyvena nuo 1961m.Jūs manote, jog jus gerbia lenkai?

 58. nenuorama sako:

  Pagarba autorei.Malonu patirti,kad tikrai ne visi lenkai yra isteriški šovinistai.

 59. Romui sako:

  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ

  7 straipsnis
  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
  Galioja tik paskelbti įstatymai.
  Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

 60. peleda Romui sako:

  Romai,rašai, kad nesupranti, kodėl Lietuva neleidžia lenkams rašyti pavardžių lenkiška abecėle? O ar supranti save- kodėl savo pavardės nealietuvinai, ir toliau naudoji lenkišką variantą, nors lengvai gali ją pakeisti? O Lietuvos lenkai, jeigu tik jiems leis, tai dauguma iškart savo pavardes užrašys lenkiškai. Jei šitą suprasi,kodėl taip yra, tai gal ir Lietuvos valdžią labiau suprasi.

 61. peleda sako:

  matau, kad jūs nesate teisininkas.O kaip jūs teisiškai paaiškinsite, kada galima rašyti dvigubą v, o kada ne? Tokios kombinacijos su teisės aktais greit atsiras Štrasbūre , ir manau, kad Leituva pralaimės. Ponas Viktorai,atrodo, kad jūs tikrai nesuprantate, kad čia ne dėl dvigubos v reikalai eina. Tą dvigubą v kažkodėl labai piopuliarino ‘mokslažmogis’ Bumblauskas.
  Lenkai reikalauja ne vien tos nelemtos v, bet štai tokių raidžių: (nežinau, ar jas perskaitysite savo kompe): ń,ć, ż, ó, ł, ę (cia ne e ilgoji, o en), ą (panasiai kaip ę) ż.
  O kažkodėl lietuvos žiniasklaida vis tą patį kartoja, kad čia karas dėl kažkokis dvigubos v.
  Pilnai sutinku, kad užsieniečiams pavardė ir vardas gali būti rašoma kaip kad yra jų valstybės išduotame asmens dokumente. bet Lietuvos lenkai nėra užsieniečiai

 62. lietuvos lietuvis sako:

  tai šiandien leiskim lenkams, rytoj rusams, o poryt vokiečiams, paskui dar graikams…ir visiškai nebereiks tos lietuvių kalbos ir lietuviškų užrašų. Nuvažiuokit į Ameriką, ten yra daug žmonių iš įvairių šalių – legalūs ir nelegalūs…bet nerasit gatvių pavadinimų ir kitų užrašų nei meksikiečių, kurių ten baisiai daug, nei kokia nors kita kalba. Bet tikriausiai to nesuprasit, nes esat Lenkijos lietuvis, o aš Lietuvos lietuvis:)

 63. Viktoras sako:

  Dar pagalvojau,kad šioms trims raidėms turėtų būti suteiktas kitoks statusas,negu pagrindinei abėcėlei,gal pavadinti jį pagalbiniu.Ir vartoti jas tik išimtinais atvejai,kai tuo tarpu pagrindinėms raidėms nėra jokių apribojimų.

 64. Viktoras sako:

  Manau,kad abėcėlę galima papildyti raidėmis W,Q,X.Aišku,jokios diakritikos įsileisti negalima.O ir šias tris raides naudoti labai rezervuotai-ne kai kas nors to užsinorės,o dėl objektyvių priežasčių.Pvz.,tarptautiniuose žodiuose;iš sutuoktinio gautoje pavardėje;jeigu pateikiami protėvių dokumentai su šiomis raidėmis pavardėse ir pan.

 65. Viktoras sako:

  Manau,kad būtina leisti toponiminius užrašus mažumų(ne vien tik lenkų) kalbomis jau vien dėl to,kad taip priimta Europoje.Tai neprivaloma,bet pageidautina ir mes keistai atrodome šiame fone su savo draudimais.Aišku,negalima aklai laikytis pariteto.Lenkijos pakraštyje esanti mažutė jos teritorijos dalis,niekada nebuvusi lenkiška,jėga atplėšta nuo Lietuvos,turi visai kitą statusą,negu Lietuvos širdyje esanti didžiulė teritorija,apgyvendinta pagrinde atvykėliais iš už Lietuvos ribų,ir dar praktiškai lenkų kalbos nevartojančių.Todėl,kai bus dvikalbės toponimikos klausimas,būtina kažkas panašaus į referendumą dėl kiekvieno užrašo kalbos-baltarusių,rusų,lenkų ar tuteišių.

 66. peleda sako:

  Kitas Viktorai, valdžiažmogius išsirenkate patys. Kėdainiai Uspaskichą, Vilnius – Zuoką. Kas tik numes saldainį, tą ir toliau rinksite, o paskui keiksite ir vadinsite valdžiažmogiais. O aš manau, kad vidutinis valdžiažmogis yra žymiai žymiai protingesnis už vidutinį nevaldžiažmogį rinkėją.

 67. peleda sako:

  to witam w polskim Wilnie. Viktorai, kur su lenkiškais užrašais šįkart sustosime: ties Giedraičiais ar prie Ostra Brama?
  Viktorai, pariteto principą išgalvojo ir mums kiša stipresni, kurie turi savus interesus ir išskaičiavimus. O mes ką, Lenkijoje, su tais užrašais iškovosime? Tuoj bus skelbiami visuotinio surašymo rezultatai, ir paaiškės, kad per dešimt metų mūsų dar tūkstančių mažiau. Tai kokio grybo mums tie užrašai, Viktorai? Kad Lenkijos tv mus parodytų, koks čia rojus ‘dla litwinow“? Kad mūsų kai kurie veikėjai Lenkijos tv ir spaudoje sublizgėtų?

 68. peleda sako:

  o tai Jūs manot, kad Lietuvoje reikėtų keisti abėcėlę ? Ir Vilniuje norėtumėte matyti lenkiškus gatvių užrašus?

 69. peleda sako:

  Aš irgi Lenkijos lietuvis, bet suprantu, kodėl. Jeigu gyveni Seinų-Punsko krašte, tai turbūt pastebėjai, kaip skiriasi lietuvių padėtis Seinuose ir Punske, ir tikiu, žinai, kodėl. Patariu pasiskaityti prof. Alvydo Butkaus straipsnį apie tai, kodėl negalima taikyti veidrodinio principo (vad.pariteto) Lietuvai, tautinių mažumų atžvilgiu. Prof.teisingai rašo, kad Punską Lenkija gali paversti ‘lietuvių skansenu (pridurčiau, kiekvieną punskietį gali net karūnuoti karaliumi ar karaliene), ir 40 mln valstybei nuo to, kad keli tūkstančiai pasienio miestelyje gyvenančių žmogelių žais savo folklorinius žaidimėlius, nebus nei šilta nei šalta. Visai skirtinga situacija Lietuvoje.

 70. Kitas Viktoras sako:

  Pelėda,tikiuosi,kad leis,o kaip bus,pamatysim.Prezidentė nepaprastai populiari ir jos nuomonė daug reiškia.O jos nuomone,dvikalbiai užrašai Lietuvai nepakenks.Aišku,paritetinėmis su Lenkija sąlygomis.Tik bijau,kad valdžiažmogiai nepridarytų kokių nesamonių,ką jie labai sugeba.

 71. Kitas Viktoras sako:

  Romai,gal galėtumėt išdėstyti savo paspiktinimą Lietuvos ,,visa politika lenkų atžvilgiu“ papunkčiui 1,2,3…Iš savo bendravimo su lenkiškos propagandos paveiktais žmonėmis žinau,kad Lenkijos propagandiniame kare prieš Lietuvą yra labai daug melo,šmeižto ir pusiau tiesos.Ježy Gedroyco pasisakymus šia tema galima suvesti į tris:
  1.Polonocentrizmas,istorijos falsifikavimas-tai lenkų nuodėmės.
  2.Lenkijos istorija-viena iš melagingiausių.
  3.Lenkijoje negarsinama,kad Lietuvoje veikia 120 lenkiškų mokyklų,o Baltarusijoj tik dvi,Ukrainoje viena,kad Lietuvoje išleista 200 pavadinimų lenkiškų vadovėlių.

  Kai smulkiau panagrinėji pretenzijas Lietuvai,pasirodo,kad jų realiai tėra viena kita,o ir tos pačios gerokai hipertrofuotos.
  ,,Kada lietuvos valdžia ir visuomenė nustos mums čia Lenkijoje daryti gėdą?“O dėl Lietuvos ,,lenkų“ visuomenės ir Lenkijos veiksmų Jūs gėdos nejaučiat?

 72. peleda sako:

  nesuprantu, ką norėjote pasakyti: ar kai ateis „protingesni’ žmonės į Vyriausybę, tai leis lenkiškas pavardes ir užrašus?

 73. Romas sako:

  Visa politika lenku atžvilgiu ir lietuvos valdžios pasysakymai daro man gėda kaip lenkijos lietuviu. Tikrai tai tūri būti kokie kompleksai, nes nei vienas lietuvos lenkas nesutinka to tokia šovinistine politka. Kada lietuvos valdžia ir visuomėne nuostos mums čia Lenkijoje daryti gėdą?

 74. Viktoras sako:

  Tiek LT vyriausybė,tiek Prezidentai neprieštarautų nei dėl pavardžių,nei dėl užrašų.Nepraleidžia seimas ir konstitucinis teismas.Tikiuosi,kad po rinkimų ateis protingesni žmonės.

 75. Romas sako:

  Kodel lietuvos valdžia neleidžia lenkams šitu užrašu ir pavardžiu? Aš kaip lenkijos lietuvis negaliu šito suprasti.

 76. peleda sako:

  o ši lenkų žurnalistė yra ne bet kokia, neperkama, ji dirbo BBC radijuje, ir kai pradėjo rengti nepatogius lenkams reportažus, ją atleido iš Lenkijos televizijos.
  O dauguma lenkų žurnalistų rašo Lenkijos urm užsakomuosius straipsnius apie Lietuvą, tik užmiršta pridurti : PR

 77. Viktoras sako:

  Net keista,kad lenkė gali taip parašyti.Bet juk nepapūs ji prieš vėją.Jos minėtas tiesas skelbė ir Popiežius Jonas Paulius,ir Nobelio premijos laureatas Č.Milošas,ir didis Europos kultūros veikėjas J.Giedrojcas ir kiti garbūs veikėjai.Jokios įtakos lenkų imperiniam šovinzmui jie nepadarė.Ir šiuo atveju liks kaip buvę.Bet malonu,kad dėl padorių lenkų buvimo,koks bukas lietuvių nacistas negalės kaltinti niekšybėmis visą lenkų tautą.

 78. Deima sako:

  Sovietu tankai vaziavo ant zmoniu, tik lenku tarp tu zmoniu nebuvo. Jie tuo met Jedinstva organizavo ir renge palaikymo mitingus „tanku“ politikai

 79. Povilas sako:

  Labai teisingos, atitinkančios realią padėtį, mintys. Ačiū autorei, dorai Lenkijos pilietei. Nėra blogų tautų. Yra tik blogi jų vadovai ir žmonių kurstytojai.