Vadovėliai

 Podręczniki w formacie  pdf

Zaleca się otwieranie w Google Chrome
 
 Rok 2016
1.  Gražina Karaneckienė „Saulutė“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. I, cz.1. 
2.  Gražina Karaneckienė „Saulutė“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. I, cz.2.                    
3.  Gražina Karaneckienė „Saulutės metai“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. II, cz. 1
4. Gražina Karaneckienė „Saulutės metai“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego w języku  litewskim dla kl. II, cz. 2
5.  A. Sidarienė „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Šaltiniai. Žemėlapiai. Užduotys.“ Historia Litwy z elemantami historii regionalnej dla szkoły podstawowej. Teksty źródłowe. Mapy.
 
Rok 2012
  
Rok 2011

Rok 2010


Techniniai reikalavimai 


Wydawnictwo „Aušra“ dysponuje obecnie następującymi podręcznikami, książkami pomocniczymi i programami nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum:

Klasy I-III. Nauczanie zintegrowane
G. Karaneckienė „Mokausi rašyti. Raidės. Dailyraščio pratimai I pagrindinės mokyklos klasei“. Podręcznik pomocniczy do ćwiczeń w pisaniu dla kl. I. Nr dopuszczenia 219/5/2009. (do nowej podstawy programowej)
  • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. II . Nr dopuszczenia 333/02.
 
  • G. Karaneckienė, Saulutės metų knygelė. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w klasie II szkoły podstawowej – wydanie II (poprawione i rozszerzone). Nr dopuszczenia 110/06.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 1. Nr zalecenia 394/02.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 1. (wydanie II poprawione i uzupełnione) Nr dopuszczenia 191/08.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 2 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 2. Nr zalecenia 394/02.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 1. Nr zalecenia 196/03.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 2. Nr zalecenia 196/03.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 3 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 3. Nr zalecenia 434/02.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 1. Nr zalecenia 93/04.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 2. Nr dopuszczenia 122/04.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 3 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 3. Nr dopuszczenia  187/04.
 
  • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 4 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 4. Nr dopuszczenia 259/04
 
  • G. Karaneckienė, I. Berneckaitė „Saulutės metų knygelė. Mokytojo vadovas“. Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w języku litewskim w kl. II.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. III . Nr dopuszczenia 305/03.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. III – wydanie II (poprawione i uzupełnione) Nr dopuszczenia 116/07.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai. Pratybų sąsiuvinis III kl., 1 dalis „.Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl.III, cz. 1. Nr zalecenia cz. 1  306/03.
 
  • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai. Pratybų sąsiuvinis III kl., 2 dalis „.Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl.III, cz. 2. Nr zalecenia cz. 2  376/03.
 
  • G. Karaneckienė, I. Berneckaitė „Saulutės gintarėliai. Mokytojo vadovas“. Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w języku litewskim w kl. III.
 
 
Klasy IV-VI
 
  • N. Grigutienė Motina. Kalba. Tėvynė. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV, cz. 1. Nr dopuszczenia 244/04.
 
  • N. Grigutienė Motina. Kalba. Tėvynė. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV, cz. 2. Nr dopuszczenia 112/05.
 
  • E. Degutienė „Kalbėti motinos kalba“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. VI. Nr dopuszczenia 345/02.
 
  • E. Degutienė “Po gimtinės ąžuolais.” Podręcznik języka litewskiego dla kl. V. cz. 1. Nr dopuszczenia 127/05.
 
  • E. Degutienė “Po gimtinės ąžuolais.” Podręcznik języka litewskiego dla kl. V. cz. 2. Nr dopuszczenia 164/05.
 
  • J. Macukonienė “Lietuvių kalbos mokymas V klasėje”. Nauczanie języka litewskiego w kl. V. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. (z CD i planszami dydaktycznymi).
 
  • J. Macukonienė “Lietuvių kalbos mokymas VI klasėje”. Nauczanie języka litewskiego w kl. VI. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli (z planszami dydaktycznymi).
 
 
Gimnazjum
Podręczniki języka litewskiego
 
  • E. Degutienė „Kalba – tautos širdis“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I gimnazjum, cz. I-II (do nowej podstawy programowej). Nr dopuszczenia 236/1/2009.
 
  • E. Degutienė, Kalbos namai 1-3. Papildomos lietuvių kalbos užduotys I-III gimnazijos klasei. Pomocnicze zeszyty ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. I-III gimnazjum, cz. 1-3. Rok dopuszczenia 2009 (do nowej podstawy programowej).
 
  • E. Degutienė „Kalba – tautos širdis“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I gimnazjum. Nr dopuszczenia 303/01.
 
  • E. Degutienė, Kalbos namai 1. Papildomos lietuvių kalbos užduotys I gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. I gimnazjum. Nr dopuszczenia 133/06.
 
  • E. Degutienė, Kalbos namai 2. Papildomos lietuvių kalbos užduotys II gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. II gimnazjum. Nr dopuszczenia 69/07.
 
  • E. Degutienė, Kalbos namai 3. Papildomos lietuvių kalbos užduotys III gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. III gimnazjum. Nr dopuszczenia 190/08.
 
  • N. Grigutienė „Knyga – tautos paminklas“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. II gimnazjum. Nr dopuszczenia 289/01.
 
  • I. Gasperavičiūtė „Žodis – tautos gyvybė“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. III gimnazjum. Nr dopuszczenia 328/01.
 
  • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas I gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w I klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami i CD).
 
  • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas II gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w II klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami i CD).
 
  • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas III gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w III klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami, CD i filmem „Jotvingių giesmė. Poezijos pavasaris Suvalkų krašte“). Rok wydania 2008.
 
  • B. Dobrovolskis, Rašybos ir skyrybos užduotys. Mokomoji priemonė gimnazijai (su CD). Knyga mokytojams. Ortografia i intepunkcja. Zbiór ćwiczeń do nauczania języka litewskiego w kl. I-III gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Rok wydania 2009.
 
 
Polsko-litewskie słowniki terminologiczne
 
  • M. Balytaitė „Lenkų-lietuvių kalbų matematikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów matematycznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 323/01.
 
  • V. Budzeika „Lenkų-lietuvių kalbų geografijos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów geograficznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 326/01.
 
  • A. Vaicekauskienė „Lenkų-lietuvių kalbų dailės terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów sztuki dla gimnazjum. Nr zalecenia 403/02.
 
  • J. Pykienė „Lenkų-lietuvių kalbų fizikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów fizycznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 420/02.
 
  • J. Bliūdžius „Lenkų-lietuvių kalbų chemijos terminų žodynėlis gimnazijai. Polsko-litewski słowniczek terminów chemicznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 389/03.
 
  • M. Misiukonienė “Lenkų-lietuvių kalbų biologijos terminų žodynėlis gimnazijai”. Polsko-litewski słowniczek terminów biologicznych dla gimnazjum”. Nr dopuszczenia 152/05.
 
  • I. Marcinkevičienė, „Lenkų-lietuvių kalbų informatikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów informatycznych dla gimnazjum. Nr dopuszczenia 158/06.
 
 
Liceum ogólnokształcące i profilowane
 
  • R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba, kalbos kultūra, retorika, komunikacija. Podręcznik do nauki o języku dla kl. I liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 138/06.
 
  • R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba. Kalbos raida ir istorija. Rašytinė ir sakytinė kalba. Tarmės ir tarmėtyra. Podręcznik do nauki o języku dla kl. II liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 115/07.
 
  • R. Kożeniauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba. Stilistika. Stiliaus priemonės. Funkciniai stiliai. Kalbos stilizacija. Stilių sąveika. Tekstų stiliai ir žanrai. Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida. Podręcznik do nauki o języku dla kl. III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 176/3/2009.
 
  • B. Dobrovolskis, Lietuvių kalbos užduotys bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui. Rašyba ir skyryba I klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Ortografia i intepunkcja dla kl. I. Nr dopuszczenia 70/07.
 
 
PROGRAMY NAUCZANIA
Wychowanie przedszkolne
A. Wierzbiło, A. Wołyniec „Program wychowania przedszkolnego dla litewskiej mniejszości narodowej. Ikimokyklinio ugdymo programa lietuvių tautinei mažumai“.   Nr dopuszczenia DKOS-510-2/06.
 
Szkoła podstawowa
 
  • T. Vaina „Program nauczania zintegrowanego w kl. I-III szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania. Pagrindinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba I-III klasių integruoto mokymo programa“. Nr dopuszczenia DKOS-510-1/03.
 
  • N. Grigutis, B. Wojczulis, H. Degutis, D. Chomicz „Język litewski. Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania.II etap nauczania. Lietuvių kalbos mokymo programa pagrindinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba  IV-VI kl. II mokymo pakopa“. Nr dopuszczenia DKOS-510-2/03.
 
  • A. Sidor, J. Racis, I, Niewulis „Program nauczania historii Litwy. II etap edukacyjny. Lietuvos istorijos mokymo programa. II mokymo pakopa“ Nr dopuszczenia DKOS-4014-30/02.
 
  • W. Budzejko „Program nauczania geografii Litwy dla szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Lietuvos geografijos mokymo programa pagrindinei mokyklai. II mokymo pakopa“. Nr dopuszczenia DPN-5002-32/08.
 
 
Gimnazjum
 
  • B. Wojczulis, N. Grygutis, H. Degutis „Program nauczania języka litewskiego w gimnazjum z litewskim językiem nauczania. III etap edukacyjny. Lietuvių kalbos mokymo programa gimnazijai lietuvių mokomąja kalba“. Nr dopuszczenia DKOS-510-3/03.
 
  • W. Budzejko „Program nauczania geografii Litwy dla gimnazjum. Lietuvos geografijos mokymo programa gimnazijai“. Nr dopuszczenia DPN-5002-33/08.
 
 
Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane
 
  • N. Grigutis, B. Wojczulis „Program nauczania języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego z litewskim językiem nauczania. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy i rozszerzony. Lietuvių kalbos mokymo programa bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui lietuvių dėstomąja kalba. IV mokymo pakopa. Pagrindinis ir išplėstinis lygmuo“. Nr dopuszczenia DKOS-510-1/04.
 
  • M. Kordowska „Geografia Litwy. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy. Lietuvos geografijos mokymo programa viršgimnazinėms mokykloms. IV mokymo pakopa. Pagrindinis lygmuo Nr dopuszczenia DKOS-510-2/04.
 
 
 
 
 

 
Wszystkie powyższe książki są przekazywane szkołom nieodpłatnie po przedstawieniu pisemnego zamówienia na wybrane pozycje potwierdzonego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach.
 
Ponadto za naszym pośrednictwem można zamówić (na oddzielnym zamówieniu) Plansze dydaktyczne z literami do elementarza (I kl.), wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w nakładzie 50 egzemplarzy w r. 2001. Jest to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli (nie dla uczniów). W takim wypadku zamówienia należy adresować następująco:
 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
za pośrednictwem Wydawnictwa „Aušra“
Zamówienia na Plansze muszą być także potwierdzone przez Kuratorium
 
Informacja
Redakcja Książek i Podręczników
 
tel. (87) 5161410
 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach dysponuje następującymi podręcznikami dla szkół litewskich, wydanymi przez Wydawnictwo „Aušra“ (tam też należy składać zamówienia):
 
Klasy I-III
 
  • G. Karaneckienė „Saulutė“. Integruoto mokymo vadovėlis I kl., 1 dalis. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego dla kl. I, cz. 1. Rok dopuszczenia 2010. Puńsk 2011 (do nowej podstawy programowej)
 
  • G. Karaneckienė „Saulutė“. Pratybų sąsiuvinis I kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń dla kl. I, cz. 1. Rok dopuszczenia 2010. Puńsk 2011 (do nowej podstawy programowej)
 
 
Klasy IV-VI
 
  • J. Račiuvienė „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais“. Historia Litwy dla szkoły podstawowej z elementami historii regionalnej. Rok dopuszczenia 2010. Puńsk 2010 (do nowej podstawy programowej)
 
 
 
 
Aktualizacja 2011 07 25
 
 
 
Aktualizacja 2011 07 25

Komentavimas negalimas.