"Aušros" redakcija

Redakcija

Žurnalą leidžia

 Lenkijos lietuvių draugija, 16-500 Sejny, 22 Lipca 9, tel. (0 87) 5162125.


Redakcijos adresas:

16-515 Puńsk, ul. A. Mickiewicza 23

tel./faks. 87 5161 416

www.e-ausra.pl

red@post.pl


 Re­da­guo­ja:

Vyr. redaktorė – Irena Gasperavičiūtė

Redakcijos sekretorius – Petras Vitkauskas

Stilistė, korektorė – Birutė Burdinaitė-Ołów

Techn. redaktorė – Aldona Jonušonytė


 Korespondentai:

Petras Maksimavičius

Eugenija Pakutkienė

Jurgita Stankauskaitė


Spausdino „Aušros“ leidyklos spaustuvė.


Rankraščiai taisomi ir trumpinami redakcijos nuožiūra.


„Aušros“ redakcijos sąskaita:

BS Sejny O/Puńsk, ul. A. Mickiewicza 52,

16-515 Puńsk

Nr. 33 93540007 0070 0000 0198 0008

SWIFT / BIC kodas: POLU PL PR


Lenkijos lietuvių draugijos sąskaita:

BS Sejny, ul. Marchlewskiego 1, 16-500 Sejny

Nr. 23 93540007 0000 0000 0198 0002

SWIFT / BIC kodas: POLU PL PR


RUCH S.A. vykdoma prenumerata

Spausdinto leidinio prenumeratą galima užsakyti tiesiogiai interneto tinklapyje www.prenumerata.ruch.com.pl. Kilus klausimų, prašom rašyti el. p. adresu prenumerata@ruch.com.pl arba skambinti „RUCH“ Klientų aptarnavimo centrui tel. 22 693 70 00 arba 801 800 803 (darbo dienomis 7-17 val.). Skambučio kaina priklauso nuo operatoriaus.


logo mac juodas_fmt

 

 Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.


4700

 

 Projektą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (26-27 psl.)

Komentavimas negalimas.