Kviečiame į Relikvijos sutikimo iškilmes

teofilius-matulionis-1935-73771284Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, gavęs Elko vyskupo Jerzy Mazur rekomendaciją ir Punsko klebono kanauninko Czesławo Bagano prašymą – suteikė Punsko parapijai Lietuvos didvyrio, Vyčio ordino didžiojo kryžiaus komandoro, žūstančiųjų gelbėtojo, palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikviją.

Gruodžio 2 dieną parapijiečiai relikviją relikvijoriumi iš Kaišiadorių katedros atsiveš į Punską.

 Gruodžio 3 dieną (I Advento sekmadienį) 8 val. kviečiame iškilmingai pasitikti kankinio relikviją Punsko bažnyčioje, kur ji bus saugoma ir naudojama maldai bei viešam pagerbimui.

Prieš 8 val. šv. Mišias kankinio ir vyskupo Teofiliaus relikvija procesijoje bus įnešta į Punsko bažnyčią ir iškilmingai pagerbta.

 Kviečiame visus pradėti Lietuvos šimtmečio iškilmingą šventimą drauge su Lietuvos didvyriu arkivyskupu Teofiliumi!

Komentavimas negalimas.