Kviečiame dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2018

K V I E T I M A S

Kviečiame visus norinčius dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2018

Marguciai

 

Konkurso tikslai

 

Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę, ypač jaunimą.

Skatinti kartų bendradarbiavimą.

Skatinti kūrybiškumą.

 

Darbai  

Konkursui galima pateikti šiuos darbus:

–               tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus),

–               kitais būdais margintus margučius,

–               tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus,

–               verbas,

–               sodus,

–               velykinius atvirukus,

–               juostas – vytines, rinktines (ilgis ne mažiau kaip 1,5 m).

 

Dalyvavimo sąlygos

 

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki balandžio 1 dienos į Punsko tautodailės dirbtuves (Punsko licėjaus bendrabutyje) arba Punsko mokyklos mokytojoms, A. Vaicekauskienei, R. Chmieliauskienei arba susitarti paskambinus tel. 601323476, 605675911, galima palikti Seinų „Lietuvių namuose“.

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, telefono numeris.

 

Vertinimas ir apdovanojimai

 

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į  atlikimo savarankiškumą,  gyvenamos vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

–               vaikai iki 10 metų,

–               jaunimas nuo 11 iki 17,

–               suaugusieji,

–               šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti. Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, dovanomis, ekskursija.

                                                     

Kita informacija

 

 Iškilmingas parodos atidarymas, meno programėlė ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punsko lietuvių kultūros namuose balandžio 8 dieną 10 val.

Paroda Punsko LKN vyks iki balandžio 27 dienos.

 

LLEKD

Komentavimas negalimas.