Kuriamas filmas apie chorvedį Joną Pavilonį

„Chorvedys“ tai punskas.pl studijoje kuriamas pilno metražo dokumentinis filmas, skirtas 2017 m. spalio 20 d. į amžinybę iškeliavusiam Alytaus choro „Putinas“ bei Punsko Kovo 11-osios choro „Pašešupiai“ vadovui chorvedžiui Jonui Vytautui Paviloniui atminti.

„Palyginti nedaug žinome apie maestro Joną Pavilonį, – sako filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis. – Nedaug ką apie jį galima aptikti internete, socialiniuose tinkluose. Lietuviška Vikipedija nei žodžiu neužsimena apie maestro veiklą lietuvių etninėse žemėse – Punske. Chorvedys čia praleido 18 gražių ir prasmingų savo gyvenimo metų. Jonas Pavilonis įsimylėjo šį kraštą, o šio krašto lietuviai – pamilo jį. Maestro tapo mums labai artimas ir savas.“

chorvedys2

Jonas Pavilonis. Kadras iš filmo „Chorvedys“

„Gimiau muzikalioje aplinkoje, – sako filme Jonas Pavilonis. – Mūsų kaime visi grojo ir dainavo, visur skambėjo muzika… Baigiau muzikos mokyklą, vėliau – konservatoriją… Tarnaudamas sovietų armijoje grojau kariniame orkestre… Atlikęs karinę tarnybą nuvykau į Alytų ir pasilikau ten visam gyvenimui.“

 1999 m. tuometinės LKN direktorės Jūratės Kardauskienės kvietimu Jonas Pavilonis atvyksta į Punską. Vadovauja „Dzūkijos” bei Punsko Kovo 11-osios licėjaus chorams, talkina Seinų ir Suvalkų saviveiklininkams. Kiekvieną savaitgalį iš Alytaus atvyksta repeticijoms. Jo dėka mokyklos choras auga ir tobulėja. Jis sėkmingai koncertuoja mokyklos šventėse, yra kviečiamas į Seinus ir Suvalkus, dalyvauja įvairiuose renginiuose. 2006 m. chorui suteikiamas „Pašešupių” vardas. „Pašešupiams“ Jonas Pavilonis vadovauja 17 metų, – iki gyvenimo pabaigos.

chorvedys

Kadras iš filmo „Chorvedys“

Žinia apie Jono Pavilonio mirtį užklupo mus netikėtai.

 Pakirto kojas nelaukta žinia.

Gal net išsprūdo iš po kojų žemė.

Ir mus aplankė nekviesta viešnia.

Ir akyse tamsù – dangus sutemęs.

                              Algis Uzdila

“Apie mokyklos chorą jis galvojo iki paskutinių savo gyvenimo dienų, – sako Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis. – Mes aplankėme jį keletą dienų prieš mirtį. Vadovas buvo sunkios būklės. Jis paklausė, ar choras gerai pasirodė Mokytojų dienos koncerte. Maestro turėjo daug planų. Sakė turįs paruošęs aranžuotes koncertui, šimtadieniui. Gyvenime daug ką norėjo nuveikti.”

“Mūsų kraštas neteko labai svarbaus žmogaus, – tikina buvusi Punsko Kovo 11-osios licėjaus choro dalyvė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. – Kažkaip apmaudu, kad mes dažnai nevertinam žmonių, kol jie yra tarp mūsų.”

Filme “Chorvedys” matome repeticijų su pašešupiečiais nuotrupas, “Pašešupių” choro koncertų bei įsimintinų mūsų krašto įvykių akimirkas.

 „Į Joną Pavilonį bandžiau pažvelgti iš mūsų krašto perspektyvos, – sako filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis. – Maestro liko mūsų širdyse visam laikui. Filme apie chorvedį kalba mūsų krašto žmonės, Punsko licėjaus mokytojai, mokiniai, buvę ir dabartiniai choro „Pašešupiai“ dalyviai.“

 

Filmo autorius, režisierius ir operatorius

Sigitas Birgelis

 Filme dalyvauja:

Asta PEČIULIENĖ

Irena MARCINKEVIČIENĖ

Algis UZDILA

Jolanta MALINAUSKAITĖ-VEKTORIENĖ

Alvydas NEVULIS

Danutė ŠLIAUŽIENĖ

Arnoldas VAZNELIS

Raimundas VENSLAUSKAS

Aldutė KARANECKAITĖ

Pianinu groja

Dainius Pavilonis

 Eilės

Algis Uzdila

 Skaito

Jurgita Stankauskaitė

 Panaudoti vaizdo ir garso įrašai:

https://www.youtube.com/watch?v=Y6VC9l29Xz0

(autorius Sigitas Jurkėnas)

http://www.fm99.lt/kulturos-premijos-kandidatai-2015%E2%80%B3-chorvedys-jonas-pavilonis

  Punskas, 2017 12 02

 Filmo premjera vyks Punske 2018 m. pradžioje.

punskas.pl

Komentavimas negalimas.