Kunigo Petro Gucevičiaus atsisveikinimas

Pasibaigus šešerių metų tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją, kur eis vikaro pareigas. 2018 m. rugsėjo 30 d. Seinų bazilikoje jis aukojo padėkos šventąsias Mišias. Joms baigiantis kunigą atsisveikino Seinų parapijos bendruomenės atstovai.

punskas.pl

Komentavimas negalimas.