Kun. V. Sakavičiaus pamokslas apie J. Zdebskį

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebono Vytauto Sakavičiaus pamokslas, pasakytas per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punske.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.