Kun. Petro Gucevičiaus padėkos šv. Mišios

Pasibaigus šešerių metų tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją. 2018 m. rugsėjo 30 d. Seinų bazilikoje jis aukojo padėkos šventąsias Mišias.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.