Kun. Juozas Zdebskis kun. Vytauto Sakavičiaus prisiminimuose

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas Vytautas Sakavičius prisimena kovotoją už religijos laisvę, kankinį kun. Juozą Zdebskį.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.