Punsko parapijos 400m.

Paminklas Punsko parapijos 400-mečiui

Pam-400

 1997-aisiais Punskas minėjo parapijos 400-ąsias metines. Šiai įsimintinai datai pagerbti prie Valsčiaus įstaigos buvo pastatytas paminklas, kurį atidengta 1997-ųjų birželio 26 dieną. Keliolikos tonų akmenį puošia metalinis stilizuotas kryžius. Nuo kelio pusės nugludintoje riedulio sienoje pritvirtinta lenta su šventojo Petro, parapijos globėjo (vietovės herbas) atvaizdu. Po tuo herbu pažymėtos dvi datos: 1597-1997.

Komentavimas negalimas.