Kampuočiuose

Paminklas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui Kampuočiuose

Keli kilometrai nuo Punsko, Kampuočių kaime, prie asfaltuoto kelio stovi milžiniškas akmens luitas su metaliniu kryžiumi. Tai Lietuvos Nepriklausomybei skirtas paminklas.
Paminklo pagrindinę dalį sudaro kelias dešimtis tonų sveriantis akmuo, savo forma primenantis šešiasienį. Jo viršūnėje matome metalinį kryžių su saulute viduryje. Jį atliko lietuvis kalvis. Nuo kelio pusės akmens sienoje iškaltas užrašas „LIETUVOS NE-PRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI 1990.03.11”. Vienoje kelio pusėje matome Pečiulių sodybą, kitoje – paminklą ir gražų reginį į Kampuočių ežerą bei Agurkių kaimą.

Pamink-kamNuo neatmenamų laikų visiems buvo žinomas šis Pečiulių laukuose slūksantis akmuo, tačiau niekam jis nebuvo įdomus. Naudotasi retkarčiais būdavo tik jo viršutine dalimi (didžioji akmens dalis buvo panirusi žemėje), darbų nuvarginti valstiečiai ant jo nelyginant ant stalo dėdavo savo maistą.
1990 m. Lietuvos Au-kščiausioji Taryba – Atgimimo Seimas – atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę. Tai įvyko kovo 11 dieną. Lietuva tada paskelbė visam pasauliui, kad po kelias dešimtis trukusios sovietinės okupacijos atkuria savo valstybingumą. Nauja epocha prasidėjo ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir po visą pasaulį pakrikusiems lietuviams.

Akmuo ir visas ūkis buvo Juozo Pečiulio nuosavybė. Jam kilo mintis iškelti iš žemės akmenį. Daug energijos ir triūso kainavo šis užmojis. Po daugelio mėginimų akmuo pagaliau išniro į paviršių. Tada atsirado nauja problema – kokiu būdu tokį svorį pergabenti arčiau kelio. Sukonstruota tam reikalui specialias metalines roges. Jomis keliais traktoriais akmenį pervilkta ir užkelta ant anksčiau parengto pamato. Paminklą atidengta 1991 m. kovo 11 dieną – kada Lietuva šventė savo atkurtos ne-priklausomybės pirmąsias metines.

Komentavimas negalimas.