Kryžiažodis „Portalui punskas.pl 4 mln.“

2018 m. rugsėjo 11 d. portalas punskas.pl sulaukė ketvirto milijono.

Punskas.pl portalas veikia jau 11 metų.

 Ačiū, kad buvote ir esate su mumis, kad skaitote mūsų žinias, žiūrite vaizdo reportažus. Esame tik dėl Jūsų ir Jums.

Rašykite savo pageidavimus, komentuokite straipsnius.

Ta proga skelbiame Jums, mieli Skaitytojai,  jubiliejinį kryžiažodį.  

Jį parengė Božena Bobinienė.

Kryžiažodžio atsakymų lauksime iki 2018 m. lapkričio 22 d. Juos galite siųsti

  • paprastuoju paštu:

Punsko „Aušros“ leidykla

ul. A. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

Sprendimą galima atnešti ir į “Aušros” leidyklą.

Siunčiant būtina parašyti savo vardą, pavardę, adresą, tel. nr. ir el. pašto adresą.

Laimėtojas bus nustatytas burtų būdu. Prizas 200 zl.

 KRYZIAZ-4

Horizontaliai:

5. Įtrauktas į Gineso pasaulio rekordų knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė.

9. Punsko parapijos klebonas, naujųjų kapinių koplyčios fundatorius.

11. Garsi sportinių šokių grupė iš Klaipėdos.

12. Giliausias Lietuvos ežeras.

14. Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės slapyvardis.

16. Žemaičių, aukštaičių, dzūkų kalbos.

18. Svarbiausia krikščionių katalikų pavasario šventė.

20. Paskutinis Seinų parapijos vikaras iš Lietuvos.

24. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 1990–1992 m.

26. Viena baltų genčių.

27. Palaimintasis, kurio vardu pavadinta Vidugirių koplyčia.

28. Lietuvos upių tėvas.

30. Lietuvoje prasidėjo 1940 metais.

32. Vyskupija, iš kurios kilęs pal. Teofilius Matulionis.

33. Jį pasirašė Vasario 16-osios signatarai.

34. Veikia prie Kauno marių.

36. Geriausias akrobatinio skraidymo be apribojimų meistras pasaulyje 1996–2006 m.

37. Olimpinė pasaulio ir Europos plaukimo čempionė.

38. Lietuvoje yra … apskričių.

39. Partizanų laikinoji buvimo vieta.

41. Legendinis Lietuvos krepšininkas, aukščiausias Lietuvos žmogus.

42. Kaimas Punsko valsčiuje prie Kalninio ežero.

43. Gatvė Vilniuje, kur buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas.

46. Jauniausias Nepriklausomybės akto signataras.

47. Užima 34 % Lietuvos teritorijos.

48. Antra vietovė Lenkijoje, kur mokyklų kompleksas pavadintas Dariaus ir Girėno vardu.

49. Vyro tėvas.

51. Profesorius, suradęs Vasario 16-osios akto originalą.

53. Vienas Šlynakiemyje žuvusių partizanų.

57. Lietuviškas simbolis Balstogės herbe.

59. 2018 m. minimas Lietuvos bei Lenkijos valstybingumo … .

60. Lietuvos renginys, įrašytas į UNESCO paveldo sąrašą.

61. Legendinis Lietuvos disko metikas.

62. Vieta, kur vyko pagrindiniai dviejų popiežių susitikimai su Lietuvos tikinčiaisiais.

63. Didžiausias Lietuvos ežeras.

64. Kaimo turizmo verslininkų atgaivintas išnykęs Punsko valsčiaus kaimo pavadinimas.

65. 75 % Lietuvos reljefo sudaro … .

67. Stiprybę simbolizuojantis medis.

68. Vieta, iš kur Lietuva buvo valdoma prieš 1990 metus.

69. Kaimas, kuriame sukauptos komunizmo laikų skulptūros.

74. Lietuvos partizanų vado slapyvardis.

75. Pirmosios Punsko parapijos bažnyčios fundatorius.

76. Punsko parapijos klebonas, Punios ežero pakrantėje pastatęs akmeninį suolelį.

80. Popiežius, kuris 2018 m. rugsėjį aplankė Lietuvą.

81. Šlynakiemio kalnelyje buvo įrengtas partizanų … .

82. Eilėraščio „Kaip žydėjimas vyšnios“ autorė.

83. Punsko krašte veikusių partizanų rėmėja.

86. Iš jų mergelės pina vainikus.

87. Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo Lietuvoje (1907) pirmininkės, rašytojos slapyvardis.

90. Vienas Klaipėdos simbolių ant Danės upės.

91. Lietuvos prezidentas, kurio krikštatėvis buvo Augustinas Voldemaras.

92. 1906 m. Seinuose įsteigta spaustuvė.

93. Vietovė, kur 1933 m. liepos 17 d. žuvo Lietuvos lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas.

94. Lietuvos pakelės kryžiuose ir sodybose.

95. Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas.

96. Apygarda, kuriai priklausė Šlynakiemyje žuvęs partizanų kapitonas Rimvydas.

97. Jo valdymo laikais Lietuvos teritorija buvo didžiausia.

98. Lietuvos poetas, 2001 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.

 

Vertikaliai:

1. Seivuose gimusi Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė.

2. Tautinio kostiumo dalis.

3. Dzūkijos sostinė.

4. Šventasis Punsko herbe.

6. Stipriausias pasaulio žmogus.

7. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezidentas.

8. Sukūrė dailės šedevrą „Pasaka. Karaliai“.

10. Seniausias ąžuolas Lietuvoje.

13. Vyro brolis.

15. Žiemą …, vasarą brolis.

17. Kiek buvo Vasario 16-osios akto signatarų?

19. Lietuvos premjeras, lankęsis Punske per Žolines.

21. Šiame Lenkijos mieste žadama kurti lietuvių švietimo ir kultūros centrą.

22. Knygos apie trėmimą į Sibirą autorė iš JAV.

23. Lietuvos himno autorius.

25. Vienintelis Lietuvos šventasis.

29. Didžiausias Lietuvos etnografinis regionas.

31. Vienas iš garsių prieškarinių Lietuvos lakūnų.

35. Vienas didžiausių Europoje buities muziejų.

40. Punsko krašte veikęs partizanas, žuvęs Šlynakiemyje.

44. Viena seniausių naminių arklių veislių Europoje, išvesta Lietuvos teritorijoje.

45. Jaunoji menininkė, Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui sukūrusi Vasario 16-osios akto signatarų paveikslą iš žemės.

48. Neseniai Lietuvoje paskelbtas palaimintuoju.

50. Ant rankos riešo maunami megzti rankogaliai.

52. Rusijos teritorija, kur buvo steigiami gulagai.

54. Punsko valsčiaus kaimas su trimis ežerėliais.

55. Lietuvai priklauso … kilometrų Baltijos pakrantės.

56. Laikinoji Lietuvos valstybės sostinė 1920–1939 m.

58. Vienas įžymiausių Lietuvos kurortų.

59. „Lietuvos istorijos“ autorius.

66. Plevėsuoja Gedimino pilies bokšte.

70. Supilamas ant kapo.

71. Iš jų gaminamas natūralus pluoštas.

72. Vasario 16-osios signataras, agronomas.

73. Šventojo vardas, siejamas su Lietuvos vardo 1000-mečiu.

77. Tą savaitės dieną buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas.

78. Filosofo Vilhelmo Storostos slapyvardis.

79. Bielinis, Kaminskas, Matulevičius, … .

84. Visuomenininkas, Punsko krašto žymus agronomas.

85. Lietuvos nacionalinė sporto šaka.

88. Senovėje ištekėjusių moterų galvos apdangalas.

89. Pirmosios lietuviškos knygos autorius.

 

 

Komentavimas negalimas.