Kryžiaus kelio stotys Vidugirių koplyčiai ir paroda Punsko bažnyčioje

Punsko parapijos Vidugirių kaimo palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia iki šiolei neturėjo Kryžiaus kelio stočių, kurios yra kiekvienų maldos namų Kristaus kančios meditacijos priemonė ir estetinė puošmena. Neseniai menininkas iš Jurbarko Mindaugas Pauliukas, besidomintis lietuviškąja sakraline daile, nutapė 14 Kryžiaus kelio stočių Vidugirių koplyčiai. Šiuo metu paveikslai atiduoti įrėminimui ir pasibaigus darbams bus pakabinti koplyčioje.

 kryz-kelias2 kryz-kel1

Š. m.  balandžio 22 d. Punsko bažnyčioje po abiejų lietuviškų šv. Mišių bus atidaryta minėto menininko Mindaugo Pauliuko paveikslų paroda. Bus eksponuojami 20 paveikslų, sukurtų pagal Rožančiaus maldos paslapčių apmąstymus. Dalyvaus šeimų maldos grupės nariai ir sakys liudijimus.

Kviečiame visus dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose!

mt, punskas.pl

Komentavimas negalimas.