Kryžiaus kelias Punske

Kiekvieną gavėnios penktadienį 17 val. Punsko bažnyčioje vyksta Kryžiaus kelias. Ši pamaldumo praktika čia, kaip ir kitose parapijose, yra gyva nuo neatmenamų laikų. Kristaus kančios ir mirties apmąstymas buvo, yra ir bus svarbus katalikų religinio gyvenimo elementas.

Kryžiaus kelią sudaro Įžanga, 14 stočių ir Pabaiga. Jis simbolizuoja Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.

Tik Lietuvoje ir Lenkijoje skamba speciali Kryžiaus kelio giesmė, kurią XVI amžiuje sukūrė bernardinas Jakubas Vujekas. Baigiant Kryžiaus kelią giedama iš lenkų kalbos išversta giesmė „Kurs už mus kaltus kentėjai“, kurios autorius Vladislovas iš Gelniovo.

Pagal tradiciją, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau šio kelio stotis eidavo į Šventąją žemę atvykę maldininkai.

Norint suprasti Kryžiaus kelio stotis, reikia pajusti anų laikų mentalitetą ir dvasingumą. Viduramžių pamaldumas buvo stipriai sutelktas į žmogiškąjį Kristaus kentėjimą, kai nuplaktas ir krauju paplūdęs Jėzus buvo garbinimo objektas.

Kryžiaus kelio stotys:

1. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti.
2. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių.
3. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi.
4. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną.
5. Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių.
6. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą.
7. Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą.
8. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris.
9. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą.
10. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius.
11. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus.
12. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus.
13. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus.
14. Viešpatį Jėzų laidoja.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.