Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės Punske 2018

2018 m. gegužės 31 d. Punsko parapijiečiai šventė Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę – Devintines. Šiais metais Kristaus Kūno ir Kraujo šventės procesija ėjo Mickevičiaus, Gegužės 1-osios, Kovo 11-osios ir Mokyklos gatvėmis. Pirmasis altorius buvo įrengtas šalia Punsko senųjų kapinių koplyčios, antras – prie kun. kleb. S. Norkui skirto koplytstulpio, trečias – prie banko, ketvirtas – prie bažnyčios.

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – tai iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente – Eucharistijoje.

Devintinės siejamos su iškilminga procesija. Pirmosios procesijos vyko XIII a. Vokietijoje, Kolonijoje. Jose buvo nešamas kryžius ir Švč. Sakramentas. Lenkijoje procesijos pradėtos rengti XIV a. Krokuvos vyskupijoje, o nuo XV a. šios apeigos paplito po visą Europą.

Išskirtinis tokių procesijų elementas – keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato parapijiečiai procesijos trasoje. Paprastai jie būna papuošti medžių šakelėmis, gėlėmis, su specialiai paruošta pakyla padėti Švč. Sakramentui. Tikintieji lydi procesijoje Švč. Sakramentą, o priėjus kurį nors paruoštą altorių, skaitomos šv. evangelistų Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijų ištraukos.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.