Kovo 11-oji Kampuočiuose

Kovo 12-ąją Kampuočiuose prie Lietuvos Nepriklausomybės paminklo vyko Punsko ir Seinų krašto lietuviškų mokyklų ir bendruomenės mitingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai atminti.

Prie paminklo susirinko visų šio krašto lietuviškų mokyklų, Punsko valsčiaus atstovai, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas bei kiti. Iškilmes pradėjo Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Vydra.

Šventiškai pasipuošę, su valstybinėmis ir savo mokyklų vėliavomis mokiniai padeklamavo eilių, padainavo Tėvynei skirtų dainų.

Mitingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai atminti šioje vietoje vyksta kasmet. Kovo 11-osios paminklas buvo pastatytas Kampuočių kaimo ūkininkų Juozo ir Gražinos Pečiulių iniciatyva. Jis buvo atidengtas 1991 m. kovo 11 dieną – kai Lietuva šventė savo atkurtos nepriklausomybės pirmąsias metines.

punskas.pl

 

vienas komentaras Kovo 11-oji Kampuočiuose;