Konferencija Lietuvos 100-mečiui Lazdijuose

2018 m. gegužės 7 d. Lazdijų viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, bei knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“, kurią išleido Punsko „Aušros” leidykla, sutiktuvės.

Susirinkusius pasveikino Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis.

LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclav Stankevič Lazdijų ir Punsko savivaldybių vadovams įteikė LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos raštus, apdovanojo knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ sudarytoją Kazį Misių bei redaktorę Laimą Jancaitę.

Po to kalbėjo Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Jis padėkojo knygos sudarytojams ir leidėjams už šį reikšmingą leidinį.

Pranešimus skaitė:

  • kraštotyrininkas, knygos sudarytojas Benjaminas Kaluškevičius,
  • knygos sudarytojas, Punsko “Aušros” leidyklos direktorius Sigitas Birgelis,
  • knygnešio Vinco Markevičiaus anūkė Gražina Markauskienė,
  • Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė.

Konferenciją vainikavo Punsko ansamblio „Tėviškės aidai“ koncertas.

Renginio metu buvo atidaryta Sigito Birgelio nuotraukų paroda „Jotvos kraštovaizdžiai”.

Konferenciją organizavo: Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų rajono viešoji biblioteka, Lazdijų krašto muziejus, Punsko savivaldybė.

 

vienas komentaras Konferencija Lietuvos 100-mečiui Lazdijuose;

  1. Pliadisfoto sako:

    Kiekviena diena ateinu pas jus ir kiekviena jus mane stebenate