Kazimieras Mielkus – Vaitakiemio kaimo šviesuolis – kovoje už laisvę ir lietuvišką žodį

Aldonos Vaicekauskienės pranešimas, skaitytas 2017 m. rugpjūčio 18 d. konferencijoje „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Punsko krašte“ Punske

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.