„Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas“

Jėzus Nikodemui pasakė:

Jonas„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus. Evangelija (Jn 3, 14–21)

Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“

Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius

Šios dienos Evangelijoje Jėzus kalba Nikodemui apie antrą gimimą, kurį reikia išgyventi kiekvienam žmogui, norinčiam patekti  į  Dievo karalystę.  Skaitinio pradžioje Jis primena apie Mozės padirbdintą ir iškeltą varinį žaltį. Žalčių įgeltuosius  izraelitus nuo mirties gelbėdavo pažvelgimas į iškeltą ant stulpo varinį žaltį.  Atsisakyti gelbstinčio žvilgsnio būtų tolygu savižudybei. Panašiai įvyks su Jėzumi. Nuo tada, kai Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus, atsisakyti pažvelgti į Jį su tikėjimu tolygu pasmerkti save pražūčiai.
 
Pagrindinė šios dienos skaitinių tema: mūsų išganymas yra laisva dovana, duodama mums gailestingo ir mus mylinčio Tėvo per savo Sūnų Jėzų Kristų.  Antrame skaitinyje apaštalas Paulius rašo: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų“. 
 
Evangelijoje randame eilutę – Jn 3,16, kuri yra labiausiai žinoma visame pasaulyje tarp krikščionių: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Šie žodžiai yra visos Evangelijos santrauka, visos išganymo žinios susumavimas.  Reikėtų tą eilutę kiekvienam išmokti mintinai, dažnai ją kartoti ir prisitaikyti sau. Vietoje žodžio „pasaulį“ galime įdėti savo vardą. Kryžiuje, kaip niekur kitur, matome Dievo meilę mums ir visam pasauliui.

Vincas Kolyčius priklauso Toronto Prisikėlimo parapijai; yra žurnalo „Žodis tarp mūsų“ pradininkas Lietuvoje.

Bernardinai.lt

Komentavimas negalimas.