Kampuočių knygnešys Vincas Kaminskas

Kampuočių kaimo gyventoją Juozą Pečiulį kalbina portalo punskas.pl žurnalistė Laima Jancaitė.

Knygnešys Vincas Kaminskas gimė 1863 m. Kampuočiuose, šalia Punsko. Lietuviška spauda jį aprūpindavo šio krašto knygnešiai Vincas Markevičius, Juozas Kancleris ir kt. Leidinių parsigabendavo ir pats iš Mažosios Lietuvos. Namiškiai padėdavo jam platinti aplinkiniuose kaimuose, nunešdavo į Punską. Iš archyvinių dokumentų žinome, kad 1900 m. lapkričio 11 d. Punsko policininkas iš jo atėmė maldaknygę (Aukso altorių).

Vincas Kaminskas mirė 1953 m. Palaidotas Punsko kapinėse.

Jo gimtinėje Kampuočių kaime prie Juozo Pečiulio sodybos prieš 8-erius metus buvo pastatytas stogastulpis.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.