Kalėdų išvakarės Suvalkuose

Gruodis – paskutinis metų mėnuo. Šį mėnesį prasideda naujieji Bažnyčios liturginiai metai ir būna advento laikotarpis, taip pat prasideda kalendorinė žiema. Gruodį – pačios trumpiausios metų dienos. Šis mėnuo ypatingas dar ir tuo, kad visas krikščioniškasis pasaulis švenčia Kristaus gimimo, arba Kalėdų, šventę. Įvairiose įstaigose prieš Kalėdas darbuotojai dalijasi kalėdaičiais, susitinka prie Kūčių valgiais padengto stalo.

Jau daug metų šios tradicijos laikosi ir Suvalkų lietuviai. Jie kasmet gruodį organizuoja tradicinę bendrą suneštinę Kūčių vakarienę. Šiemet ji vyko 2012-12-16 d. (sekmadienį). Tai buvo pirmoji vakarienė naujose patalpose.

Sakralinės muzikos koncertas bažnyčioje

Prieš vakarienę 15.00 val. prasidėjo šv. Mišios Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, atnašaujamos kun. Andžejaus Opanovskio (Andrzej Opanowski). Mišiose taip pat dalyvavo kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius su žmona Laima ir Kauno valstybinio muzikinio teatro artistai. Per Mišias vargonais grojo vargonininkė Beata Andriuškevičienė, klarnetu Valdas Andriuškevičius, o religines giesmes giedojo solistė Gražina Miliauskaitė ir solistas prof. Tomas Ladiga (artistai iš Kauno).

Mišioms pasibaigus, bažnyčioje vyko svečių iš Kauno sakralinės muzikos koncertas, trukęs apie 40 min. Koncerto programoje buvo šie kūriniai:

• Johano Sebastiano Bacho (Johann Sebastian Bach), Šarlio Fransua Guno (Gounod Charles François) „Ave Maria”;

• Džiulio Kačinio (Giulio Caccini) „Ave Maria”;

• Georgo Frydrycho Hendelio (Georg Friedrich Handel) Kserkso arija iš operos „Kserksas”;

• Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart) „Alleluja”;

• Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart) larghetto (largeto), lėtą muzikinį kūrinį klarnetui ir vargonams;

• Sezaro Franko (Cézar Franck) „Panis Angelicus”, kurį apliko Gražina Miliauskaitė ir Tomas Ladiga;

• Balio Dvariono „Žvaigždutė”;

• Pranciškaus Beinario „Tikiu”;

• Juozo Naujalio, Maironio „Malda”.

Koncerto klausėsi ne tik lietuviai, bet ir lenkai, parapijos klebonas Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski) ir kun. A. Opanovskis.

Po sakralinės muzikos koncerto. Iš kairės: Tomas Ladiga, Gražina Miliauskaitė, Valdas Andriuškevičius

Noriu pridurti, kad Gražina Miliauskaitė ne tik dainuoja, bet ir dėsto solinį dainavimą J. Naujalio muzikos gimnazijoje ir bendradarbiauja rengiant koncertmeisterio klasės koncertus. Tomas Ladiga nuo 1995 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dėstytojas. Nuo 2011 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentas, Dainavimo katedros vedėjas.

Paskui dalis suvalkiečių ir svečiai iš Lietuvos atvyko į LLD Suvalkų skyriaus patalpas, kur vyko bendra suneštinė Kūčių vakarienė. Didelį kambarį karpiniais, snaigėmis, žvaigždutėmis ir eglės šakelėmis papuošė mūsų šaunios moterys: Aldona Kavaliauskienė, Danutė Judickienė, Onutė Virbylienė ir Elena Vasilčyk.

Prieš Kūčių vakarienę

Pradžioje LLD Suvalkų skyriaus valdyba padėkojo kadenciją baigusiam Lietuvos Respublikos konsului Seinuose L. Milašiui ir jo žmonai Laimai už malonų bendravimą ir paramą mūsų veiklai bei įteikė dovanų. Padėkota taip pat Kauno valstybinio muzikinio teatro artistams už koncertą.

Suvalkiečiai pasveikino kun. A. Opanovskį praėjusios vardo dienos proga ir sugiedojo jam „Ilgiausių metų”. Paskui jis trumpai pasimeldė ir palaimino maistą. Visi pasidalijo kalėdaičiais ir sveikino vieni kitus artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Ant stalų buvo pridėta įvairių tradicinių patiekalų. Suvalkiečiai ir svečiai iš Kauno sugiedojo „Sveikas, Jėzau gimusis”. Pranas Sovulis perskaitė keletą savo eilėraščių, tarp jų ,,Kūčių vakarienė”.

Vakarienė, kurioje dalyvavo per 30 asmenų, prabėgo maloniai bendraujant. Tai buvo pirmas toks Kalėdų renginys mūsų veiklos istorijoje.

LLD Suvalkų skyriaus valdyba labai dėkoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriui Arvydui Daunoravičiui bei Ryšių su bendruomenėmis ir informacijos skyriaus vedėjui Liudvikui Milašiui ir jo žmonai Laimai už finansinę paramą ir pagalbą organizuojant šį renginį.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotraukos

Kun. Andžejus Opanovskis malda pradeda Kūčių vakarienę

 

Komentavimas negalimas.