Kalėdinė eglutė Suvalkuose

   Š. m. sausio 16 dieną Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse, kur vyksta lietuvių kalbos pamokos, surengta tradicinė kalėdinė eglutė. Šventėje dalyvavo pagrindinių, gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviai bei jų tėveliai, seneliai, artimieji.

Programėlės akimirka

Programėlės akimirka

Moksleiviai, vadovaujami mokytojos Teresės Jonuškienės, susirinkusiems svečiams parodė šventinę programėlę. Išgirdome daug nuotaikingų eilėraščių apie šv. Kalėdas, Naujuosius metus, žiemą. Meno programėlę praturtino merginų duetas – Justina Marteckaitė ir Lidija Samulevičiūtė, kurios gražiai pagiedojo kelias kalėdines giesmes. Joms pritarė ir žiūrovai. Visi moksleiviai labai stengėsi kuo geriau atlikti savo vaidmenis, mat tikėjosi gauti iš Kalėdų Senelio dovanų.

Moksleivių susitikimas su Kalėdų seneliu

Moksleivių susitikimas su Kalėdų Seneliu

Po programėlės, kuri vyko renginių salėje, visi nuskubėjo į klasę, kur paprastai vyksta lietuvių kalbos pamokos. Susirinkusieji susėdo prie anksčiau paruošto vaišių stalo, gurkšnodami karštą arbatą nekantriai laukė Kalėdų Senelio… Netrukus jis ir atkeliavo su pilnu maišu dovanų ir mažiems, ir dideliems. Maiše liko dar daug dovanėlių… Nejaugi Kalėdų Senelis tikėjosi čia sutikti daugiau moksleivių?

Dovydas Oluv su Kalėdų Seneliu

Dovydas Oluv su Kalėdų Seneliu

Kalėdų Seneliui išėjus, dar ilgai bendrauta prie vaišių stalo. Nieks neskubėjo namo. Gal žvarbus vėjas, šaltis už langų kiek baimino, o gal gera nuotaika dar neleido krikti namo…

 P. S. Dėkojame visiems už gražią šventę, ypač Tėvams, mokyt. Teresei Jonuškienei, Elenai Vasilčik, LLD Suvalkų skyriui. Širdingai ačiū Aldutei ir Valdui už padovanotas knygutes.

Renginio dalyviai su mok. Terese Jonuškiene po programėlės

Renginio dalyviai su mokyt. Terese Jonuškiene po programėlės

 

Onutė Virbylienė, punskas.pl

 O. Virbylienės nuotraukos

 

Komentavimas negalimas.