Jurgita Stankauskaitė. Kap ruošcis?

Apė kų man šitų sykį ainasi? Kiba nujaucat. An nosies gruodzis. Adventas. Suprantat.

No gerų dzviejų (jai ne trijų) savaitių televizorun pila apė Kalėdas. Daugiausia cik apė gražausias ir brangiausias dovanas ar kvaršina galvas eglutių bombkutėm. Tuoj, žūrėk, išaina kokias išmaliavotas vaikucis ir kad acisės prie pasakiškai nuciesto Kūcų stalo, pasims in rankutį krištolinį sciklinį ir acigers saldzai pamarančų soko (kad nebūtų: ne jokių apelsinų ir ne jokių sūlcų)… Jau baisiai necikroviškos tos jų reklamos. Kažin kieno namuose vaikas vaikščoja per Kūcas kap aniuolukas ir gražai siūrbcoja sveikus gėrymus? Būna išimcų, alė daugumoj šventių čėsas, tai vienas dzidelis arzalynas (kad nebūtų: visai ca nesityčoju ir nerašau per sugriežtus dancis. Man tos reklamos visai pacinka ir net su noru jų žūrau).

serksnasTankiai tas arzalynas prasideda jau gruodzo pradzoj, kap mamos, norėdamos biskį padabyc namus, negali to padaryc ramybėj, ba vaikai lipa an galvų. Kad duotų jiem palipdzyc rozu, tai gal būt kas kita, alė kap nori dekoracijų padaryc tokių, kad kaimynka pavydėt, tai… pacos kaltos. Mūs namai – ne Instagramas ar Pinterestas.

Norisi ankscau pasiruošč šventėm, alė kap? Ar mano pasiruošimas vadzysis tadu, kap namus apkarscysiu lempukėm ir blizgiais (nu gerai, šymėt apseisiu be blizgucų, ba yra namie vienas blizgucis); ar bus labai gerai, kap kas sekmadienį aisiu in bažnyčų uždegc Advento žvakės, o misliom būsiu toli no bažnyčos; ar duos kų man tai, kad kažko per Adventų acisakysiu, pavyždžui, saldumynų (o brangiausias, kap aš juos mėgstu…)?

Kas yra pasiruošimas? Tenka skaicyc daug straipsnių apė tai, kap žmogus turėtų ruošcis Kalėdom, ir čėsais juose pasimetu. Patarimų pylna. Ir tep misnu, kad patarimų mažausia raikėtų klausyc. Galima jais domėcis, alė, mano galvu, durniausia mėgyc kalkuoc kieno tai sugalvotas taisykles. Todia paci mėginu suprasc, kad neraikia kiekvieno teksto imc kap pamokos, o kap mincų šalcinį, ir pacam mėgyc susigalvoc kažkų tokio, kas ciks kiekvienam asmeniškai – INDIVIDUALIAI. Žinau, kad nieko naujo nepasakiau, alė pacys matot, kad čėsais žmogus daro tų, kas jam ne prie dūšos, o jo tį kokiai, sakykim, draugei ar tėvam pacinka.

Tai kap ruošcis? Ryt jau pyrmo.

Jurgita Stankauskaitė, punskas.pl

vienas komentaras Jurgita Stankauskaitė. Kap ruošcis?;

  1. Viktoras sako:

    Na ir gerai ta mūsų Jurgita porina, bet ne trelina. Išties tai labai gabi Punsko krašto rašytoja, – tad ačiū Jai. Dzūkų tarmė labai graži ir spalvinga,negerovė ta,kad perdaug užkrėsta lenkiškais kalbiniais barbarbarizmais. Sėkmės Tau, Jurgita.