Jurgio Matulaičio maldos grupės 10-metis (2 dalis)

 2017 m. spalio 5 dieną Punske vyko parapijos palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupės 10-metis. Į iškilmes atvyko ir šv. Mišias Punsko bažnyčioje atnašavo šios maldos grupės įkūrėjas, buvęs Punsko parapijos vikaras, Slavikų šv. Onos parapijos klebonas  kun. Donatas Rolskis. Po pamaldų buvo kalbamas rožančius, vyko maldos grupės susitikimas. Kunigą Donatą Rolskį kalbina Nijolė Birgelienė.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.