Jotvingių kryžiaus riterių ordinui 530 metų (2 dalis)

(Tęsinys)

 Didžiausia Lietuvos emblema

 2017 m. rugpjūčio 19 d. Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių suvažiavime Kražiuose buvo eksponuojamas naujai sukurtas Jotvingių kryžiaus riterių ordino geležinis Vyčio kryžius JKRO 530-mečiui pažymėti. Vyčio kryžiaus autorius yra Ordino riteris Vilius Puronas. Kryžius šventės metu buvo laikinai sumontuotas  Kražių kolegijos pastato kaimynystėje. Jis tapo pretendentu į Lietuvos Gineso rekordų knygą kaip didžiausia Lietuvos emblema.

 kraziai6 kraziai7

Ordino ženklas

 Pagrindinis Jotvingių kryžiaus riterių ordino ženklas – lietuviškas kryžius su dviem skersiniais, dengtas baltu emaliu, su averse pavaizduotu jotvingių riteriu ir viršuje vainikuotas karūna. Ordino herbas – jotvingių Vytis vaizduoja šarvuotą raitelį, jo aukso spalvos skyde raudona penkialapė rožė.

 

Ordino himnas

 Jei slinks šešėliai virš Tėvynės,

Jei horizonte skleistųsi tamsa,

Pakelk, Magistre, plieno ranką –

Mes esame greta.

 

Pašauki riterius, Tėvyne,

Kad pergale dabintųs Lietuva,

Šviesa ir protu nugalėki,

Būk spindinti, tvirta.

 

Atsiųski, Dieve, mums palaimą,

O, šventas Viktorai, globoki mus,

Už ateitį malda teskamba

Ir protėvius narsius.

 

Su pergalės sparnais parjosim,

Kai Vytį vainikuos šlovė:

„In Adversitate Gloriosi!“ –

Kovojantiems garbė!

„In Adversitate Gloriosi!“ –

Kovojantiems garbė!..

                       Himno autorius Vilius Puronas.

kraziai8 kraziai9

 Nuo 2003 m. Ordinui vadovauja didysis magistras Artūras Rukas Daujotis, Ordino kancleris kun. br. Saulius Paulius Bytautas. Garbės riterių Honoris Causa vardai ir apdovanojimai įteikti iškiliems Lietuvos kultūros, mokslo, visuomenės veikėjams: akademikui Zigmui Zinkevičiui, monsinjorui Alfonsui Svarinskui, poetui Robertui Keturakiui, Sigitui Birgeliui ir kt.

 JKRO didysis magistras

 JKRO didysis magistras

JKRO didysis magistras

 Jotvingių kryžiaus riterių ordino didysis magistras (nuo 2004 m.), archontas Artūras Rukas Daujotis, Grifo herbo bajoras, grafas fon Derneck, garbės bajoras (bajorystės pripažinimo aktas Nr. 003), gimė Kražiuose 1960-05-03. Jo protėviai bajorai Zaleskiai ir Rimgailos priklausė Jotvingių ordinui. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) veikloje dalyvauja nuo 1994 m. kovo. Pirmajame Bajorų seime išrinktas LBKS Revizijos komisijos pirmininku (1994–1997), nuo 1995 m. LBKS senato narys. 1994–1997 m. Kauno apskrities bajorų draugijos Legitinarinės komisijos pirmininkas, 1995–1997 m. Kauno apskrities bajorų draugijos maršalka, 1997–2002 m. jos vadas. 2004–2006 m. LBKS vado pavaduotojas. Nuo 2002 m. atkurtos Lietuvos dvarininkų sąjungos vadas.

Artūras Rukas Daujotis 1986 m. baigė LŽŪA (miškų ūkio inžinierius), 1993 m. VDU (verslo vadybos magistras), 2000 m. LŽŪU socialinių mokslų ekonomikos doktorantūrą. Mokėsi Hohenheimo universitete (Vokietija), socialinių mokslų vadybos dr. h. c. (2002), heraldikos dr. h. c. (2005), 2002 m. Šv. Luko akademijos Senatas (Vokietija) suteikė profesoriaus Honoris Causa vardą. Feodalinių studijų Monarchijos centro garbės narys (Ispanijos Karalystė, 2000).

Pripažintas Laisvės kovų dalyviu. 1995 m. išrinktas Kauno raj. savivaldybės tarybos nariu. Šv. Luko ordino Didžiojo kryžiaus riteris (2000, Vokietija), Imperatoriškojo šv. Eugenijaus riterių ordino komandoras (2000, Ispanija), nuo 2001 m. šio Ordino metropolitas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 2003 m. suteiktas archonto titulas (Ispanijos Karalystė), 2005 m. Marijos Širdžių karalienės komandoro rangas (Vokietija). Teutonų ordinas (Portugalijoje) paskelbė teisiuoju broliu.

Publikavo mokslinių straipsnių ciklą „Dvarų sistemos raida“ lietuvių ir anglų k., 1994 m. žurnalo „Mūsų girios“ redakcijos kolegijos narys, 2000–2004 m. „Lietuvos bajoro“ vyr. redaktorius.

Atstato susigrąžintus protėvių dvarų ūkius, savo palivarke Kalvarijos savivaldybėje suprojektavo ir pasodino 24 hektarų Daujočių dvaro šilą.

Nuotraukose naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija š. m. rugpjūčio 19 d. Kražiuose. Foto JKRO

 (Bus daugiau)

 sb, punskas.pl 

Komentavimas negalimas.