Jotvingių kryžiaus riterių ordinui 530 metų (1 dalis)

Iškilminga narių inauguracija Kražiuose 2017

 Šių metų rugpjūčio 19 d. Kražiuose įvyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija. Į Ordino sostinę Kražius susirinko brolijos riteriai iš visos Lietuvos. Šv. mišias Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM. Iškilmingą priesaiką šventovėje davė: Gintautas Andrišėnas, Vida Brazauskienė, Virginijus Povilūnas ir Juozas Slabada.

kraziai2 kraziai3

 Iš JKRO istorijos

 Jotvingių kryžiaus riterių ordinas (JKRO) buvo įkurtas XV a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Jį sudarė kilmingosios Lietuvos šeimos, pasitraukusios iš jotvingių žemių, vienijamos jų senųjų tradicijų. 1495 m. Šv. Romos imperatorius Maksimilijonas I išleido chartiją, pagal kurią kunigaikščiui Jurgiui Kunatjis Komiattovicz suteikė privilegiją turėti Lietuvoje vasalų bajorų. 1541 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas I šią chartiją patvirtino. 1590 m. didysis kunigaikštis Žygimantas III pripažino Jotvingių bajorų broliją. Brolijos sostas iki 1650 m. buvo Medininkuose. Vėliau jis persikėlė į Raseinius, po to į Žemaitijos bajorų seimelių sostinę Kražius.

XVII a. antrojoje pusėje brolija buvo pavadinta Consosaciatio Equestris Iatwingorum Boiarum sub tutela S. Victoris mil. Equestris et Martyris Inclyti Patroni et Protectoris (Jotvingių bajorų riterių ordinas, globojamas riterio ir kankinio šv. Viktoro, garsaus valdovo ir gynėjo).

Iki XIX a. pradžios brolijos vadovai buvo vadinami prepozitais (aeviterni praepositi). Pirmasis – didysis magistras buvo kunigaikštis Fransua Ksavjė Komiatovičius. Ordinas veikė visoje Lietuvoje. Brolijos seimeliai ir ceremonijos vykdavo Kražiuose. Į iškilmes susirinkdavo per 100 žmonių.

Ordinas buvo kunigaikštiško rango, sudarytas iš 1 manipulos, kurią sudarė 2 centurijos maždaug po 60–100 narių. Pagal hierarchiją buvo 4 rangų: komandorų (vyriausiųjų vadų), karininkų (vadų), riterių ir donatorių. Moterys taip pat buvo priimamos, tačiau tik į tris žemesniuosius rangus.

kraziai4 kraziai5

1852 m. caro valdžia Ordiną uždraudė, bet po šios datos jis toliau egzistavo, tik slaptai. 1918 m. brolija oficialiai perorganizuota ir tapo Jotvingių geležies kryžiaus ordinu. Buvo paskirti jos nuolatiniai vadovai. 1936 m. gruodžio 20 d. Ordinui susigrąžintas vardas Ordo equestris Iatwingorum Crucis sub tutela S. Victoris militris equestris et martyris inclyti patroni et protectoris (Jotvingių kryžiaus riterių ordinas, globojamas riterio ir kankinio šv. Viktoro, garsaus valdovo ir gynėjo).

1937 m. popiežius Pijus XI atsiuntė apaštalinį palaiminimą Ordino didžiajam magistrui Jurgiui Komiatovičiui. Didžiuoju kancleriu tuo metu buvo Stulgių bažnyčios statytojas, Požerės klebonas, Jeruzalės prelatas Antanas Kaributas-Skinderis. Pagal genealoginę liniją jis save kildino iš didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytenio.

Iki 1930 m. Ordinas atsargiai žiūrėjo į kai kuriuos senosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimų palikuonis. Tuo metu jie gana retai, bet priimdavo į Ordiną kitų tautų kilmingųjų atstovus.

Sovietams okupavus Lietuvą, Ordino veikla vėl buvo uždrausta. Lietuvos Jotvingių kryžiaus riterių ordinas atkurtas 2004 m. Šiuo metu jis tęsia senojo Jotvingių kryžiaus riterių ordino tradicijas, puoselėja jotvingių, prūsų ir apskritai baltų kultūros ir istorijos paveldą. JKRO priklauso per keturiasdešimt narių.

Be bendros programos, skirtos visiems riteriams (riteriškų principų propagavimo, svetingumo ir t. t.), esminiai Ordino tikslai – išsaugoti jotvingių tradicijas ir šlovingos senosios Lietuvos praeities atminimą. Ordino šūkis: In Adversitate etiam gloriosi! (Kovojantiems garbė!)

Atkurtas Ordinas veikia pagal LR asociacijų įstatymą, papildytas, patvirtintas senasis Statutas, pagal senuosius pavyzdžius atkurtos insignijos – apdovanojimai, tik šį kartą pagaminti ne iš geležies, o iš sidabro ir auksuoti. Patvirtinti tikrųjų aktyviųjų narių rangai: donatoriaus, riterio, karininko, komandoro. Už ypatingus nuopelnus kovose už laisvę, pasiekimus mokslo, švietimo, kultūros, meno, socialinės bei dosnios mecenatystės srityse suteikiamas Garbės riterio rangas (HONORIS CAUSA). 2010 m. pradžioje Ordinas vienijo 40 brolijos narių.

Nuotraukose naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija 2017 m. rugpjūčio 19 d. Kražiuose. Foto JKRO

 (Bus daugiau)

 sb, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.