Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programa

Šiais metais minime Punsko krašto mokytojo – lituanisto, visuomenės veikėjo, literato

Jono Stoskeliūno

(1913–1991)

100-ąsias gimimo metines

 

Punsko Kovo 11-osios licėjus birželio 28 dieną savo Mokytoją planuoja pagerbti šia programa:

 

8.00 val.    Šv. Mišios Punsko bažnyčioje

15.00 val.  iškilmingas minėjimas Mokytojo gimtinėje, Kampuočių kaime:

- koplytstulpio pašventinimas,

- pranešimai, svečių pasisakymai,

- Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivių meninė programa.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų „Vytauto“ klubo vadovybė 1935 m. Nuotraukoje iš kairės: Juozas Kašenionis, Jonas Stoskeliūnas, Juozas Giedraitis, Kazys Nikėnas, Izidorius Bartkus, viduryje – Viktoras Alekna.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų „Vytauto“ klubo vadovybė 1935 m. Nuotraukoje iš kairės: Juozas Kašenionis, Jonas Stoskeliūnas, Juozas Giedraitis, Kazys Nikėnas, Izidorius Bartkus, viduryje – Viktoras Alekna.

2 koment. Jono Stoskeliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programa

  1. LL sako:

    kam įdomu, galima pasiskaityti apie doc.Skuodžio bylą