Punsko savivaldybė

Punsko valsčiaus savivaldybė

Urząd Gminy w Puńsku
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
Bendras valsčiaus telefono numeris faksas
87 5 161 048

 

Punsko valsčiaus viršaitis VYTAUTAS LIŠKAUSKAS

[column width="30%" padding="4%"]

 

Punsko valsčiaus taryba:

Gasperavičius Juozas

Jonušonyt? Jolanta

Kliučinskas Petras

Kardauskas Petras

Krakauskas Juozas

Krakauskas Valdas Kazimieras ? tarybos pirmininkas

Kraužlys Juozas Pijus
[/column]

[column width="30%" padding="4"]
Makauskas Vitalis Juozas

Marteckas Jonas

Pečiulis Kastantas

Petruškevičius Petras

Stopnicki Feliks

Valinčius Ar?nas

Valinčius Juozas

Zimnickas Medardas Vitas

[/column]

[end_columns]

Administracija:

 • Viršaitis ? Vytautas Liškauskas, tel. 087 5161040
 • Viršaičio pavaduotojas ? valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis tel. 087 5161048

Finans? skyrius:

 • Skyriaus ved?ja ? valsčiaus buhalter?
 • Anel? Kliučinskait? tel. 087 5161051

Darbuotojai:

 • Birut? Zimnickien?
 • Maryt? Uzdilien?
 • Teres? Makauskien?
 • Kasinink? : Jolanta Dobrovolskait?

Mokesčiai:

 • Jolanta Makauskait? Sakalauskien?
 • Onut? Krakauskien? tel. 087 5161408
 • Mokykl? buhalter? Birut? Bali?nait?-Jankauskien? tel. 087 5161079
 • Sekretor?: Alicija Baranauskien? tel. 087 5161048

Kadrai: Teres? Uzdilien? tel.087 5161799

Metrikacij? biuras: Onut? Gavienien? tel. 087 5161090

Gyventoj? apskaita, pas? biuras: Valentas Uzdila tel. 087 5161083

Investicijos, viešieji pirkimai: Kastantas Moliušis tel. 087 5161082

ES projektai ir turizmas: Robertas Vektorius tel. 087 5161082

Valsčiaus tarybos aptarnavimas, žem?valda: Jonas Gavienas tel. 087 5161020

Statyba, keli? prieži?ra, aplinkosauga: Kastantas Misiukonis tel. 087 5161020

Komunalinio ?kio ved?jas: Juozas Vasiliauskas

 • Buhalter?: Violeta Rupinskien? tel. 087 5161797

Pašalp? skyriaus ved?jas: Bronius Žukauskas

Darbuotojos:

 • Danut? Lukaševičien?
 • Irena Lila tel.087 5161409

Komentavimas negalimas.