Iš Seinų išvyksta kunigas Petras Gucevičius

k11

Pasibaigus šešerių metų vikaro tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją, kur eis vikaro pareigas.

Dėkojame Dievui už jo tarnystės metus, už skelbtą Dievo Žodį ir meldžiame tolesnės palaimos bei stebuklingosios Seinų Švč. M. Marijos globos  jo darbams.

Rugsėjo 30 d. kunigas Petras Seinų bazilikoje aukos padėkos šventąsias Mišias.

Komentavimas negalimas.