Irena rūpinasi, kad užsienio lietuviai etninėje tėvynėje jaustųsi gerai

Irena Kowalewska gimė ir augo Suvalkuose, tačiau dar mokydamasi vidurinėje mokykloje mergina persikraustė į Lietuvą – savo motinos etninį kraštą. Čia mergina baigė vidurinę mokyklą, vėliau – Vilniaus universitetą ir dabar yra atsakinga už Užsienio lietuvių studentų klubo veiklą. Irena, kaip niekas kitas, labai gerai supranta, kaip jaučiasi lietuvių kilmės studentas, atvažiavęs gyventi į Lietuvą iš kitos šalies. „Lietuva mane labai gerai priėmė, yra daug lengvatų užsienio lietuviams, projektinės veiklos. Atvažius čia, neturint giminės, tavo gimine tampa Užsienio lietuvių studentų klubo nariai“, – džiaugiasi Irena. Daugiau patriotiško pozityvumo – videoreportaže.

http://pozityvu.lt/

Komentavimas negalimas.