„Humoro medis“ – aštrios plunksnos eiliuotojų konkursas Skapiškyje

 Balandžio 7 dieną Skapiškio kultūros namuose (Kupiškio r.) vyko humoristinių eilėraščių konkursas „Humoro medis-2018“. Jį jau treti metai iš eilės organizavo labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, kurio pirmininkė Aldona Širvinskienė, ir Skapiškio literatų grupė, vadovaujama Aldonos Lavickienės.

Jono Mališausko ansamblis iš Šilagalio kaimo

Jono Mališausko ansamblis iš Šilagalio kaimo

Į renginį sugužėjo daug eiliuotojų. Atvyko ir garbių svečių: Vidmantas Paliulis – Subačiaus seniūnas, Valdas Juškevičius – Skapiškio seniūnas, Jonas Jarutis – Seimo narys iš Kupiškio, Vytautas Šiaudytis – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, Valdas Bačianskas – Skapiškio kultūros namų direktorius. Visi svečiai pasveikino renginio dalyvius, o Vidmantas Paliulis, pagrindinis knygos leidimo rėmėjas, atvežė dar muzikinę dovaną: pagrojo gitara ir padainavo.

Pilna salė žiūrovų

Pilna salė žiūrovų

Šio konkurso tikslas – suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešajame visuomenės gyvenime (tarp miestų ir rajonų), jų pastangas kurti, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida ir literatų klubais, artimiau susipažinti su naujausia literatų-poetų-humoristų kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

Konkurse galėjo dalyvauti literatai-poetai-humoristai nuo 18 metų, nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės. Savo eiles jam pristatė daugiau kaip pusė šimto autorių iš įvairių Lietuvos vietovių ir šeši poezijos mėgėjai iš Lenkijos, Suvalkų miesto: Kazimieras Baranauskas, Jonas Nevulis, Genovaitė Pečiulytė, Pranas Sovulis, Juozas Vaznelis ir Onutė Virbylienė. Šiame konkurse dalyvauti paskatino Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius, dalyvavęs jame praėjusiais metais. Visų konkurso dalyvių eilės kasmet spausdinamos knygutėje, pavadintoje „Humoro medis“ (ją laisvai galima įsigyti renginio metu).

 Laureatai su organizatorėmis

Laureatai su organizatorėmis

Pirmą kartą dalyvavę suvalkiečiai pateikė tik po vieną eilėraštį, nors pagal reglamentą reikėjo po penkis. Visi suvalkiečiai labai kuklūs ir pasijuto gal dar nepribrendę dalyvauti respublikinio masto varžytuvėse…

Trys geriausių eilių autoriai buvo apdovanoti literatūrinio fondo „Baltasis balandis“ laureatų diplomais, prozininkės, tautodailininkės Aldonos Lavickienės įsteigtu prizu – statulėle „Humoro medis“. Šiais metais konkursą laimėjo Juozapas Mickevičius (chirurgas) iš Kauno, antroji vieta atiteko Vytautui Benui Garbinčiui iš Šiaulių rajono, o trečioji Vytautui Antanaičiui iš Joniškio. Jų kūrybą vertintojai pripažino geriausiai atitikusia visus kriterijus.

Konkurso dalyviai iš Alytaus, Kalvarijos, Marijampolės ir Suvalkų su organizatorėmis

Konkurso dalyviai iš Alytaus, Kalvarijos, Marijampolės ir Suvalkų su organizatorėmis

Renginio metu susirinkusius linksmino ansamblis iš Šilagalio kaimo (Panevėžio r.), kurio vadovas Jonas Mališauskas.

Humoro tą dieną buvo tikrai labai daug. Išgirdome visą pluoštą juokingų, šmaikščių, gražiai sueiliuotų posmų. Kad dar linksmiau būtų, Aldona Širvinskienė ir anekdotų vieną kitą papasakojo. Pasak jos, juoko niekada nebūna per daug. Juokavo, kad Humoras yra toks vaistas, kurį reikia gerti tris kartus po tris lašus per dieną, o kas eina vėliau gulti, tai galima ir keturis kartus. Pridūrė, kad po šios dienos tai visiems metams užteks šio vaisto…

 Onutė Virbylienė, punskas.pl

 O. Virbylienės nuotraukos

 

Komentavimas negalimas.