„Gul šiandieną“

Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys.  

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.