Graži ir naudinga akcija Seinuose

Šių metų balandžio 11 dieną Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus iniciatyva buvo sutvarkyta aplinka prie vyskupo Antano Baranausko paminklo.

Apie tai pasakoja akcijos organizatoriai ir dalyviai: LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius, A. Baranausko fondo valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė, Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytojas Tadas Bagdonavičius.

Paminklas vyskupui ir lietuvių poetui Antanui Baranauskui buvo atidengtas 1999 m. lapkričio 28 d. Pašventinimo iškilmėse dalyvavo aukšti abiejų valstybių pareigūnai: Lietuvos Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, premjeras A. Kubilius, kultūros ministras A. Bėkšta, Lenkijos Seimo vicepirmininkas J. Król ir kt. Paminklo autorius – žymus Lietuvos skulptorius Gediminas Jokūbonis.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.