Derlinės Seinuose

Rugsėjo 10 d. (sekmadienį) Seinų apskrities įstaiga sporto aikštėje prie Seinų bendrojo lavinimo licėjaus surengė 9-ąsias derlines. Dalyvavo Seimo narė Bożena Kamińska, LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič su žmona Rima, Lietuvos ūkininkų ir Lazdijų savivaldybės atstovai, aplinkinių mokyklų direktoriai, savivaldybių valdžia, įmonių atstovai ir rėmėjai.

der4

Galima buvo dalyvauti konkursuose ir laimėti miškininkų bei kitų įstaigų įsteigtus prizus. Šventė pradėta derlinių vainikų pristatymu ir pašventinimu. Vėliau vertinimo komisija rinko gražiausius ir tokius, kur įdėta daugiausia darbo. Jų įvairių savivaldybių gyventojai buvo paruošę 14. Daugiausia vainikų pateikė Punsko savivaldybės ūkininkai. Pirmoji vieta atiteko Krasnapolio vainikui (jau trečius metus), antroji – Didžiulių kaimo, trečioji – Rimkežerių.

der1

Šv. Mišias su padėka už šiemetį derlių atnašavo Seinų vikaras ir iš Afrikos (misijos) grįžęs kunigas. Mišios buvo su intarpais lietuvių kalba (skaitė Seinų apskrities įstaigos darbuotoja Alicija).

Po pamaldų pasisakė svečiai. Scenoje skambėjo daug gražių sveikinimų ir linkėjimų, ypač ūkininkams. Paskiri valsčiai ir jų įmonių savininkai (kaip rėmėjai) apdovanojo ūkininkus, dalyvavusius pavasarį paskelbtuose konkursuose „Estetiškas ūkis“, „Jaunas ūkininkas“ ir kt. „Estetiškas ūkis“ konkurso kategorijoje I vieta skirta Daliai Pečiulienei iš Sankūrų, II vieta – Teresei Zdanienei iš Punsko, pagyrimas – Teresei ir Antanui Jankauskams iš Žvikelių. „Jaunas ūkininkas“ konkurso kategorijoje apdovanota Dalia Pečiulienė iš Sankūrų, o didžiausių pieno gamintojų kategorijoje – Robertas Kmieliauskas su žmona iš Taurusiškių, Darius Makauskas su žmona iš Vaičiuliškių bei Irena Šuliauskienė su vyru iš Lumbių. Palenkės vaivadijos Agrolygos laimėtoju tapo Raimundas Šliaužys iš Ožkinių.

der3

Šventės diena buvo saulėta ir graži. O anksčiau vis lijo ir lijo. Visi prisigrybavo iki valios. Įmerkta žemė sunkiai dirbama, o netrukus juk reiks sėti žieminius javus. Tačiau gal orai ūkininkams bus palankesni?

E. Pakutkienė, punskas.pl

 Foto: http://sejny.net/

Komentavimas negalimas.