Dėl Vasario 16-osios gimnazijos

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

Dėl Vasario 16-osios gimnazijos

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

pabrėžia, kad jau beveik septynis dešimtmečius gyvuojanti Vasario 16-osios gimnazija suteikia savo mokiniams neįkainojamą galimybę išlaikyti ir tobulinti gimtąją kalbą, susipažinti su Lietuvos istorija ir geografija, puoselėti lietuvių tautos papročius ir tradicijas, formuoti bei išsaugoti savo tapatybę ir krikščioniškąsias vertybes. Vasario 16-osios gimnazija – tai tarsi jungtis tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio. Tai Lietuvą kiekvieną dieną su neblėstančia energija reprezentuojantis mokinių ir mokytojų kolektyvas, kurio dėka Gimnazija garsina Lietuvos vardą ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje;

 dėkoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei už rūpinimąsi ir teikiamą paramą Vasario 16-osios gimnazijai;

 dėkoja visiems pasaulio lietuviams ir užsienio lietuvių organizacijoms, kurie savo darbu ir aukomis daugiau nei šešiasdešimt metų prisidėjo ir toliau prisideda prie Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymo ir gyvavimo;

 dėkoja Vokietijos Heseno žemės vyriausybei, Mainco vyskupijai, Vokietijos Bergštrasės apskričiai ir Lampertheimo miestui už visokeriopą paramą Gimnazijai;

 kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ir prašo toliau teikti Vasario 16-osios gimnazijai labai reikalingą paramą, kuri užtikrina Vasario 16-osios kolektyvo darbų tęstinumą.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis

 

Komentavimas negalimas.