Dėl referendumo įstatymo pataisų

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

 

DĖL REFERENDUMO ĮSTATYMO PATAISŲ

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. birželio 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1459 ir  kad 2018 m. liepos 11 d. Prezidentė šias referendumo pataisas grąžino Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti,

siekdamas, kad pasirengimas referendumui dėl pilietybės išlaikymo vyktų sklandžiai ir be abejonių dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai,

atsižvelgdamas į tai, kad iki referendumo dėl pilietybės išlaikymo galimos datos liko tik dešimt mėnesių, o Konstitucinis Teismas, gavęs jam priskirtiną kreipimąsi, turi baigti bylos nagrinėjimą per 4 mėnesius nuo kreipimosi į Konstitucinį Teismą dienos ir dar per vieną mėnesį nuo bylos nagrinėjimo pabaigos turi priimti nutarimą,

ragina LR Seimą pasinaudoti savo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 72 straipsnyje įtvirtinta konstitucine teise iš naujo svarstyti ir priimti LR referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymą ir  iškart kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl šio įstatymo atitikties Konstitucijai;

prašo LR Seimo kuo greičiau paskelbti referendumo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymo datą,

prašo LR Seimo aktyviai rengtis galimam referendumui dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo pagal galiojančius teisės aktus, nelaukiant LR referendumo įstatymo pataisų įsigaliojimo ar galimo Konstitucinio Teismo nutarimo.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis

 

vienas komentaras Dėl referendumo įstatymo pataisų;

  1. Viiktoras sako:

    Išties teikiami svarstyti ,,referendiniai palengvinimai“dėl dvigubos pilietybės įteisinimo yra tolygus teisiniam nihilizmui.Deja. Būtina garsiai pareikšti,kad dviguba pilietybė,išskyrus retus atvėjus, Lietuvos valstybei ir jos tautai yra kenksmingas ir nepageidaujamas teisinis aktas.Kadangi dabartinę PLB užvaldė nūdienos liberalūs lietuvių veikėjai-dažniausiai naujeji emigrantai,- o Lietuvos daugelis neoliberalių politinių, kultūrinių veikėjų kartu su didžiąja nomenklatūrinę žiniasklaida, vis vieningai susidėję įkyriai bruka ,,dvigubos pilietybės „idėją. Vis dėlto ženkli dalis tautos ir piliečių nesutinka dėl ,,daugybinės pilietybės “ įteisinimo ir nepasiduoda liberalių jėgų propagandai.Įdomu, kokią nuomonę turi Punsko-Seinų -Suvalkų krašto lietuviai?