Dėl Lietuvos Respublikos piliečių padėties po brexit

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių padėties po brexit

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

pabrėžia, kad po 2019 kovo 29 dienos numatomo Jungtinės Karalystės išėjimo iš Europos Sąjungos sudėties, Lietuvos Respublikos piliečiai atsidurs neapibrėžtoje padėtyje dėl savo statuso. Tai kelia didelį nerimą lietuvių bendruomenės nariams,

prašo LR užsienio reikalų ministerijos skirti papildomą dėmesį ir resursus Jungtinės Karalystės diplomatinei atstovybei, kad ji būtų pajėgi aptarnauti padidėjusį interesantų skaičių ir spėtų kokybiškai ir greitai teikti teisinę ir informacinę pagalbą.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis

 

 

Komentavimas negalimas.